Kirjaudu

Oikeustieteellisen valintakoeinfoa täsmennetty

Oikeustieteet.fi on julkaissut 29.4.2020 lisätietoa kevään valintamenettelystä, jota on täydennetty 9.5.2020: https://www.oikeustieteet.fi/valinnat-2020-muutokset/

Valinta tulee olemaan kaksivaiheinen. Valintakokeen ensimmäinen osa on kirjallinen, sähköinen etäkoe, ja se järjestetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00 alkaen. Kokeen kesto on enintään kolme tuntia. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta varten hakija tarvitsee tietokoneen ja toimivan internetyhteyden.  Ensimmäisen osan menestyksen perusteella kutsutaan seuraavaan vaiheeseen vähintään vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Kokeen toinen vaihe pidetään pe 5.6.2020 klo 12.00 alkaen ja se järjestetään joko etänä tai yliopiston tiloissa. Toisen vaiheen kokeen kesto on enintään kolme tuntia. Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen toisen vaiheen toteutuksesta mahdollisimman pian, vähintään 2 viikkoa ennen koepäivää.

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa on sallittua käyttää valintakoekirjoja, mutta toisessa osassa niiden käyttäminen katsotaan vilpiksi.

Tutustu tarkemmin valintaa koskevaan menettelyyn osoitteessa oikeustieteet.fi.