Kirjaudu

Verkkokurssivastaavan eräitä mietteitä

Terve visitor!

Olen tuore oikisfuksi ja LexKurssien verkkokurssivastaava. Toimin tämän lisäksi Elsan hallituksessa tittelillä Vice President for Academic Activities.

Ennen oikeustieteelliseen loikkaamista, olin ehtinyt opiskella kolme vuotta valtio-oppia Turun yliopistossa, joten yliopistoelämä sekä itse kaupunki ovat ennestään tuttuja. Kaksoistutkinto voisi olla todellisuutta, mikäli suorittaisin valtio-opin puolella vielä kandidaatintyön sekä virkamiesruotsin.

Hain oikeustieteelliseen sivuaineopintojen myötä. Olin valinnut kansainvälisen oikeuden tukemaan kansainvälisten suhteiden linjaa valtio-opin puolella, ja pian huomasin, että kansainvälisen oikeuden opinnot olivat kaikkea sitä, mitä olisin halunnut omalta pääaineeltani. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu oikeustieteen kautta ei ole yksipuolista pykälien tuijottamista, vaan yllättävän holistinen tapa tarkastella esimerkiksi valtioiden välisiä konflikteja. Holistisuudella eli tässä yhteydessä kokonaisvaltaisuudella tarkoitan sitä, miten esimerkiksi poliittisten valtasuhteiden keskeistä merkitystä jopa kansainvälisen oikeuden syntyyn ei opetuksessa sivuuteta. Lienee turvallista sanoa, että hain opiskelemaan oikeustiedettä intohimosta alaan.

Elsa eli the European Law Students’ Association on nimensä mukainen, eurooppalaisten oikeustiedettä opiskelevien yhteinen kansainvälinen verkosto. Sen paikallistoimintaan eli Elsa Turkuun hain mukaan kiinnostuttuani ensin Elsa Finlandin järjestämästä oikeustapauskilpailusta, vierailuista tulevaisuuden potentiaalisille työnantajille sekä syksyyn sijoittuvasta Tampereen ekskursiosta. Oikeustapauskilpailulla tarkoitetaan eri alueellisilla mittakaavoilla (esimerkiksi kotimainen, eurooppalainen, kansainvälinen) järjestettyä kilpailua, jossa joko tiimeissä tai yksin toimivat kilpailijat pyrkivät ratkaisemaan fiktiivisen oikeustapauksen esimerkiksi vaihtamalla kirjeitä vastustajan kanssa. Tämä prosessi kestää monta kuukautta, ja voi parhaimmillaan kulminoitua suulliseen väittelyyn ulkomailla. Kilpailun tarkoituksena on harjoittaa käytännön osaamista tulevana juristina ja niittää mainetta sekä kunniaa. Mielestäni se myös tarjoaa vaihtoehtoisen ja kunnianhimoisen tavan osoittaa omaa osaamista, mikäli esimerkiksi työkokemusta omalta alalta ei ole ehtinyt kertyä opintovuosien aikana. Elsan toimintaan kuuluu laajasti myös muita osa-alueita: järjestämme seminaareja, vierailuja, sitsejä ja ekskursioita Suomeen sekä ulkomaille. Laajempi verkostoituminen onnistuu Elsan luoman yhteisön kautta.

Verkkokurssivastaavana itse verkkokurssin toteuttaminen käytännössä on minun vastuullani.  Valitsin alusta asti lähestymiskulmaksi itseni näköisen, mikä tarkoittaa käytännössä kurssin toteuttamista sen tavoitteiden kautta. Verkkokurssin tarkoituksena on tukea ja helpottaa oppimista, olla tiivisti osana sujuvaa opiskelua. Pääasiallisesti sen tulee siten olla selkeä, tehokas ja toimiva. Olen ollut onnekas siinä mielessä, että edeltäjäni ovat luoneet ja ylläpitäneet mahtavan pohjan toimivalle verkkokurssille. Kyseessä on kuitenkin muovautuva kurssi, jota tulee ylläpitää ja kehittää. Agendalla onkin toimivan konseptin tehokkuuden ylläpito, yhdessä asiantuntevien ihmisten luoman sisällönluonnin kanssa. Tänä vuonna julkaistaankin täysin uudet luku- ja vastaustekniikkavideot sekä verkkokurssille omat opetusvideot verkkokurssin aikataulun (sivun alalaidassa) mukaisesti.

Lopuksi haluaisin mainita pari sanaa valmistautumisesta valintakokeeseen. Monia itsenäinen opiskelu pelottaa, ehkä virheellisesti ajatellen, että se vaatii ylitsepääsemätöntä itsekuria. Itse ajattelen tiukahkon, mutta realistisen ja elävän lukusuunnitelman voimaan. Opiskelu saa siitä sen vaatiman ryhdin ja selkeyden, helpottaen huomattavasti sen vaatimaa henkistä taakkaa. Tietysti opiskelukuukauteen kuuluu muutakin kuin opintosuunnitelma. Itselleni rutiinit, ulkoilu ja jokailtainen pelaaminen rentouttivat ja pitivät mielen kirkkaana. Allekirjoitankin täysin aiemmassa blogikirjoituksessa mainitut seikat!

Lämpimin terveisin,

Nadine Nikola

Verkkokurssivastaava

LexKurssit