Kirjaudu

149,00 € Aika: Helmikuu 2021 Laajuus: 23 h Verkko

Kurssi alkaa 15.2.2021, jolloin materiaalit ovat kurssilaisten käytettävissä LK-netissä. Oman etenemistahdin ja aloitusajan voi kuitenkin päättää itse, koska materiaalit ovat saatavilla kevään 2021 loppuun saakka.

Aineistotehtävät ovat merkittävä osa pääsykoetta

Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistotehtävien hyvä hallinta parantaa huomattavasti menestysmismahdollisuuksiasi pääsykokeessa. Aineistokurssilla opetellaan asiantuntevan opettajan johdolla erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista. Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös luku- ja vastaustekniikan opetusta ja yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta. 

Aineistokurssi sopii erityisesti hakijalle jolla ei ole vielä kokemusta oikeudellisista teksteistä ja niiden soveltamisesta. Kurssi sopii myös hakijalle, joka kokee tarvitsevansa harjoitusta juuri aineistotehtävissä tai niiden tekemisestä ei ole kokemusta.

Kurssin kesto on kolme viikkoa ja se toteutetaan helmikuussa 2021. Kurssin voi kuitenkin ostaa myös myöhemmin ja materiaalit ovat aineistokurssilaisten käytössä hakukevään 2021 loppuun asti. Kurssi toteutetaan kokonaan LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä. Kaikella aineistokurssiin sisältyvällä videomateriaalilla on rajaton katseluoikeus ja materiaalin pariin voi palata aina uudelleen koko hakukevään ajan. Luennot voi katsoa aina itselle sopivana ajankohtana.

KURSSIN SISÄLTÖ

VERKKOLUENNOT

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisen luennoitsijan pitämiä videoluentoja. Asiantunteva opettaja käy verkkoluennoilla läpi tarkasti aineistotehtävien oikeat vastaukset ja perustelut niille. Verkkoluentoihin sisältyy myös yleistä aineistotehtäväopetusta sekä opetusta luku- ja vastaustekniikasta.

KURSSIMATERIAALI

Kurssimateriaali sisältää runsaasti monipuolisia aineistotehtäviä mallivastauksineen. Aineistotehtävät ovat vaihtelevasti erilaisiin oikeudellisiin aineistoihin perustuvia monivalintatehtäviä tai kirjallisia tehtäviä. Osasta tehtävistä on saatavilla verkkoluento, jossa luennoitsija käy vastaukset perusteellisesti läpi ja lopuista kattavat kirjalliset vastaukset perusteluineen. Kurssimateriaali on käytössä LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä LK-netissä.

AINEISTOKOE LK-NETISSÄ

Kurssiin kuuluu loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi kurssilla opittujen asioiden pohjalta. Aineistokoe sisältää sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä ja sen suoritusaika on kolme tuntia.

KÄYTTÖOIKEUS LK-NETTIIN

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin. LK-net sisältää kurssimateriaalin kokonaisuudessaan.