Kirjaudu

849,00 € Aika: 3.4.- 10.5.2019 Laajuus: 84 h Turku

Teho on LexKurssien kolmesta valmiista kurssikokonaisuudesta laajin ja kattavin

Uudistettu Teho-kurssimme vastaa pääosin perinteisesti suosituinta TehoPlus-kurssiamme, pienin lisäyksin ja muutoksin. Teho-kurssi sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen pyrkiville.

Kurssin opetus koostuu luento- ja pienryhmäopetuksesta, joiden opettajina toimivat ammattijuristit. Lisäksi Tehoon sisältyy luku- ja vastaustekniikkaviikko, joka pidetään ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua.

Uutuutena kurssiin sisältyy myös kymmenistä monivalintakysymyksistä koostuva harjoituspeli Ky§§äri, jonka avulla pääsykokeeseen voi harjoitella myös ajasta ja paikasta riippumatta! Ky§§äriä voi pelata myös älypuhelimella.

Teho-kurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Kertauspäivät 129,00 €
  • Verkkokurssiin sisältyvät verkkoluennot 150,00 €

Lisäosa(t) on mahdollista ostaa alennettuun hintaan joko kurssin oston yhteydessä tai myöhemmin oston jälkeen. 

Mikäli haluat ostaa lisäosia myöhemmin jo kurssin ostettuasi voit ostaa ne tältä sivulta maksettuasi koko kurssimaksun!

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Luento-opetus

Kurssiin sisältyy kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Henkilökohtaista pienryhmäopetusta

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja yksityiskohtaista opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Luku- ja vastaustekniikkaviikko

Luku- ja vastaustekniikkaviikolla LVT-opettaja valmentaa kurssilaiset hallitsemaan oikeanlaisen luku- ja vastaustekniikan oikeustieteellisen valintakoetta varten. Viikko sijoittuu aikaan ennen kirjojen julkaisua, jotta kurssilaisilla on parhaat eväät hyödyntää lukuaika mahdollisimman tehokkaasti.

Opintopiiri

Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua halutessaan valmennuskurssituutorin vetämiin opintopiireihin, joita järjestetään kolmesti kurssin kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää laadukkaat tiivistelmät valintakoekirjoista ja runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen. Lisäksi materiaaliin sisältyy luku- ja vastaustekniikkakokonaisuus.

Teho-kurssilaisilla materiaaliin sisältyy myös erityinen Plus-osuus, joka koostuu extra-harjoitustehtävistä.

Kolme harjoituspääsykoetta

Kurssiin kuuluu kolme harjoituspääsykoetta; yksi erityisesti vastaustekniikkaan painottuva ja kaksi valintakoekirjallisuuden sisältöön perustuvaa. Kokeiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Ensimmäisessä harjoituspääsykokeessa keskitytään nimenomaan vastaustekniikan harjoittamiseen, aineistotehtäviin ja monivalintoihin ja kahdessa seuraavassa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Kaikki harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta.

Kurssilaiset saavat harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat myös tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin.

Oma tuutori

Kaikki kurssilaiset saavat itselleen oman tuutorin, jonka puoleen voi kääntyä aina pienissä tai suurissa haastetilanteissa. Tuutori toimii henkisenä apuna ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki LexKurssien tuutorit ovat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, joilla on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä.

Ky§§äri-monivalintapeli

LexKurssit on uudistanut tarjontaansa tuoreella Ky§§äri-monivalintakysymyspelillä, joka sisältää satoja monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja mahdollisuuden seurata omaa kehitystä erilaisissa kysymyssarjoissa. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa runsaasti, joten tehokas oppiminen on taattu.

Kurssin aikataulu

Löydät kurssin päiväkohtaisen aikataulun tästä.