Kirjaudu

889,00 € Aika: 22.4.-20.5.2020 Laajuus: 81 h Poikkeuksellisesti verkossa

HUOM! Teho-kurssi loppuunmyyty.

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Koronavirusepidemiasta johtuen siirrämme kaiken opetuksen tapahtuvaksi etäyhteyden välityksellä. Opetuksen sisältö, laajuus tai aikataulu eivät kuitenkaan tule muuttumaan etäyhteydestä huolimatta. Kurssilaisella olisi tärkeää olla toimiva nettiyhteys sekä tietokone / tabletti näppäimistöllä etäyhteyden vuoksi.

Teho on LexKurssien kolmesta valmiista kurssikokonaisuudesta laajin ja kattavin

Teho-kurssimme sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen pyrkiville tai ensimmäistä kertaa valmennuskurssille osallistuville.

Kurssin opetus koostuu suurimmalta osalta Turussa järjestettävästä luento- ja pienryhmäopetuksesta, joiden opettajina toimivat ammattijuristit. Lisäksi Teho-kurssiin sisältyy materiaalipaketti erityisine plus-tehtävineen, opintopiirit, harjoituspääsykokeet (3 kpl), käyttöoikeus LK-nettiin, henkilökohtainen tutor sekä ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua pidettävä luku- ja vastaustekniikkaviikko. Teho-kurssilaisena saat käyttöösi myös kattavan monivalintakysymyksistä koostuvan harjoituspeli Ky§§ärin, jonka avulla pääsykokeeseen voi harjoitella ajasta ja paikasta riippumatta! Ky§§äriä voi pelata sekä älypuhelimella että tietokoneella.

Teho-kurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Kertauspäivät 99,00 €
  • Verkkokurssiin sisältyvät verkkoluennot 170,00 €

Lisäosa(t) on mahdollista ostaa alennettuun hintaan joko kurssin oston yhteydessä tai myöhemmin oston jälkeen. 

Mikäli haluat ostaa lisäosia myöhemmin jo kurssin ostettuasi voit ostaa ne tältä sivulta maksettuasi koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Luento-opetus

Kurssiin sisältyy kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Henkilökohtaista pienryhmäopetusta

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja yksityiskohtaista opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Luku- ja vastaustekniikkaviikko

Luku- ja vastaustekniikkaviikolla LVT-opettaja valmentaa kurssilaiset hallitsemaan oikeanlaisen luku- ja vastaustekniikan oikeustieteellisen valintakoetta varten. Viikko sijoittuu aikaan ennen kirjojen julkaisua, jotta kurssilaiset pystyvät hyödyntämään lukuajan mahdollisimman tehokkaasti. 

Opintopiiri

Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua halutessaan valmennuskurssitutorin vetämiin opintopiireihin, joita järjestetään kolmesti kurssin kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää laadukkaat tiivistelmät valintakoekirjoista ja runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen. Lisäksi materiaaliin sisältyy luku- ja vastaustekniikkavihko.

Teho-kurssilaisilla materiaaliin sisältyy myös erityinen Plus-osuus, joka koostuu extra-harjoitustehtävistä.

Kolme harjoituspääsykoetta

Kurssiin kuuluu kolme harjoituspääsykoetta; yksi erityisesti vastaustekniikkaan painottuva ja kaksi valintakoekirjallisuuden sisältöön perustuvaa. Kokeiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Ensimmäisessä harjoituspääsykokeessa keskitytään nimenomaan vastaustekniikan harjoittamiseen, aineistotehtäviin ja monivalintoihin ja kahdessa seuraavassa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Kaikki harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta.

Kurssilaiset saavat harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin.

Oma tutor

Kaikki kurssilaiset saavat itselleen oman tutorin, jonka puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissa haasteissa. Tutor toimii henkisenä tukena ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki LexKurssien tutorit ovat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, joilla on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä.

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri-monivalintakysymyspeli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa usein, joten tehokas oppiminen on taattu.

Kurssin aikataulu

Alla kevään 2020 kurssiaikataulu. Pienet muutokset aikatauluun ovat kuitenkin vielä mahdollisia. Kurssi alkaa jo ennen kirjojen julkaisua, jotta luku- ja vastaustekniikka ehditään käydä hyvissä ajoin läpi ennen itse luku-urakan alkamista. Niinä päivinä, kun kurssilla ei ole opetusta, on hyvin aikaa itsenäiselle opiskelulle. Myös opetuspäivinä jää runsaasti aikaa itsenäiselle lukemiselle, sillä opetusta on vain muutama tunti päivässä. Luennot ajoittuvat ilta-aikaan ja kestävät enintään neljä tuntia kerrallaan. Pienryhmäopetusta puolestaan on kolme tuntia kerrallaan ja opintopiiri kestää aina kaksi tuntia. 

Vko 17: 22.4.-24.4. luku- ja vastaustekniikkaviikko, luennot klo 17-20
              25.4. luku- ja vastaustekniikkaviikon aineistoharjoituspääsykoe klo 10-14

Vko 18: 27.4. pääsykoekirjat julkaistaan
              1.5.-2.5. luentoja klo 16-20
              3.5. opintopiiri klo 17-19

Vko 19: 4.5.-7.5. luentoja klo 16-20
              8.5. pienryhmäopetus aamupäivällä / päivällä riippuen ryhmästäsi
              9.5. harjoituspääsykoe klo 10-14
              10.5. opintopiiri klo 17-19

Vko 20: 11.5.-12.5. pienryhmäopetus aamupäivällä / päivällä riippuen ryhmästäsi
              13.5.-15.5. luentoja klo 16-20
              16.5. opintopiiri klo 17-19
              17.5. harjoituspääsykoe klo 10-14

Vko 21: 18.5.-20.5. pienryhmäopetus aamupäivällä / päivällä riippuen ryhmästäsi

Vko 22: 26.5. pääsykoe