Kirjaudu

919,00 € Aika: Huhti-toukokuu 2021 Laajuus: 93 h Turku

Tarkentunut kurssiaikataulu julkaistaan tällä sivulla heti, kun lisäinformaatiota valintakoekirjallisuuden julkaisuaikataulusta on saatavilla. Alustavasti kurssit sijoittuvat huhti-toukokuulle 2021. Valintakoe järjestetään 24.5.2021 kello 14-18.

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Teho on LexKurssien kolmesta valmiista kurssikokonaisuudesta laajin ja kattavin

Teho-kurssimme sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen pyrkiville tai ensimmäistä kertaa valmennuskurssille osallistuville.

Kurssin opetus koostuu suurimmalta osalta Turussa järjestettävästä luento- ja pienryhmäopetuksesta, joiden opettajina toimivat ammattijuristit. Lisäksi Teho-kurssiin sisältyy materiaalipaketti erityisine plus-tehtävineen, opintopiirit, harjoituspääsykokeet (3 kpl), käyttöoikeus LK-nettiin, henkilökohtainen tutor sekä ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua verkossa pidettävä aineistokurssi. Teho-kurssilaisena saat käyttöösi myös kattavan monivalintakysymyksistä koostuvan harjoituspeli Ky§§ärin, jonka avulla pääsykokeeseen voi harjoitella ajasta ja paikasta riippumatta! Ky§§äriä voi pelata sekä älypuhelimella että tietokoneella.

Teho-kurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Kertauspäivät 99,00 €
  • Verkkokurssiin sisältyvät verkkoluennot 170,00 €

Lisäosa(t) on mahdollista ostaa alennettuun hintaan joko kurssin oston yhteydessä tai myöhemmin oston jälkeen. 

Mikäli haluat ostaa lisäosia myöhemmin jo kurssin ostettuasi voit ostaa ne tältä sivulta maksettuasi koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Luento-opetus

Kurssiin sisältyy kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Henkilökohtaista pienryhmäopetusta

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja yksityiskohtaista opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Aineistokurssi

Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistotehtävien hyvä hallinta parantaa huomattavasti menestysmismahdollisuuksiasi pääsykokeessa. Aineistokurssilla opetellaan asiantuntevan opettajan johdolla erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista.

Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös luku- ja vastaustekniikan opetusta ja yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta. 

Kurssin kesto on kolme viikkoa ja se toteutetaan helmikuussa. Materiaalit ovat kurssilaisten käytössä hakukevään 2021 loppuun asti. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa, ja luennot ovat katsottavissa itselle sopivana aikana.

Opintopiiri

Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua halutessaan valmennuskurssitutorin vetämiin opintopiireihin, joita järjestetään kolmesti kurssin kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää laadukkaat tiivistelmät valintakoekirjoista ja runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen. Lisäksi materiaaliin sisältyy luku- ja vastaustekniikkavihko.

Teho-kurssilaisilla materiaaliin sisältyy myös erityinen Plus-osuus, joka koostuu extra-harjoitustehtävistä.

Kolme harjoituspääsykoetta

Kurssiin kuuluu kolme valintakoekirjallisuuteen perustuvaa harjoituspääsykoetta; kaksi pääsykoetta mukailevaa koetta ja yksi monivalintakoe. Kokeiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. 

Kurssilaiset saavat harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Huomaathan, että näiden kolmen kirjallisuuteen perustuvan kokeen lisäksi tehokurssiin kuuluu myös aineistokurssin aineistokoe. 

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin.

Oma tutor

Kaikki kurssilaiset saavat itselleen oman tutorin, jonka puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissa haasteissa. Tutor toimii henkisenä tukena ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki LexKurssien tutorit ovat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, joilla on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä.

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri-monivalintakysymyspeli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa usein, joten tehokas oppiminen on taattu.

Kurssin aikataulu

Kevään 2021 tehokurssin pääsykoekirjaopetus ajoittuu huhti-toukokuulle. Kurssi alkaa kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen kirjojen julkaisua, helmikuussa 2021, jotta aineistokurssin opetus ehditään käydä hyvissä ajoin läpi ennen itse luku-urakan alkamista. Niinä päivinä, kun kurssilla ei ole opetusta, on hyvin aikaa itsenäiselle opiskelulle. Myös opetuspäivinä jää runsaasti aikaa itsenäiselle lukemiselle, sillä opetusta on vain muutama tunti päivässä. Luennot ajoittuvat ilta-aikaan ja kestävät enintään neljä tuntia kerrallaan. Pienryhmäopetusta puolestaan on kolme tuntia kerrallaan ja opintopiiri kestää aina kaksi tuntia. 

Tarkentunut kurssiaikataulu julkaistaan tällä sivulla heti kun lisäinformaatiota valintakoekirjallisuuden julkaisuaikataulusta on saatavilla. Alustavasti kurssit sijoittuvat huhti-toukokuulle 2021. Valintakoe järjestetään 24.5.2021.