Kirjaudu

919,00 € Aika: 26.4.-23.5.2021 Laajuus: 105h Verkko

Tehokurssi järjestetään 26.4.-23.5.2021 verkossa. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 22.4.2021 ja valintakoe järjestetään 24.5.2021 kello 14-18.

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Teho on LexKurssien kolmesta valmiista kurssikokonaisuudesta laajin ja kattavin

Teho-kurssimme sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen pyrkiville tai ensimmäistä kertaa valmennuskurssille osallistuville. Ostaessasi Tehon nyt, pääset aloittamaan kurssin saman tien!

Kurssin opetus koostuu verkossa järjestettävästä luento- ja pienryhmäopetuksesta, joiden opettajina toimivat ammattijuristit. Lisäksi Teho-kurssiin sisältyy materiaalipaketti erityisine plus-tehtävineen, opintopiirit, harjoituspääsykokeet (3 kpl), äänikirjatiivistelmät, käyttöoikeus LK-nettiin, henkilökohtainen tutor sekä ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua verkossa pidettävä aineistokurssi. Teho-kurssilaisena saat käyttöösi myös kattavan monivalintakysymyksistä koostuvan harjoituspeli Ky§§ärin, jonka avulla pääsykokeeseen voi harjoitella ajasta ja paikasta riippumatta! Ky§§äriä voi pelata sekä älypuhelimella että tietokoneella.

Teho-kurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Kertauspäivät 99,00 €
  • Verkkokurssiin sisältyvät verkkoluennot 170,00 €

Lisäosa(t) on mahdollista ostaa alennettuun hintaan joko kurssin oston yhteydessä tai myöhemmin oston jälkeen. 

Mikäli haluat ostaa lisäosia myöhemmin jo kurssin ostettuasi voit ostaa ne tältä sivulta maksettuasi koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Luento-opetus

Kurssiin sisältyy kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Henkilökohtaista pienryhmäopetusta

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja yksityiskohtaista opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Aineistokurssi

Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistotehtävien hyvä hallinta parantaa huomattavasti menestysmismahdollisuuksiasi pääsykokeessa. Aineistokurssilla opetellaan ammattijuristin johdolla erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista.

Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös luku- ja vastaustekniikan opetusta ja yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta. 

Kurssin kesto on kolme viikkoa ja se toteutetaan helmikuussa. Materiaalit ovat kurssilaisten käytössä hakukevään 2021 loppuun asti. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa, ja luennot ovat katsottavissa itselle sopivana aikana.

Aineistokoe on auki seuraavina päivinä

Maanantaina, 1.3.2021

Torstaina, 1.4.2021

Maanantaina, 17.5.2021

Kokeen voi suorittaa vain kerran kurssin aikana.

Opintopiiri

Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua halutessaan valmennuskurssitutorin vetämiin opintopiireihin, joita järjestetään kolmesti kurssin kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää laadukkaat tiivistelmät valintakoekirjoista ja runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen. Lisäksi materiaaliin sisältyy tiivistelmistä tehdyt äänikirjat.

Teho-kurssilaisilla materiaaliin sisältyy myös erityinen Plus-osuus, joka koostuu extra-harjoitustehtävistä.

Kolme harjoituspääsykoetta

Kurssiin kuuluu kolme valintakoekirjallisuuteen perustuvaa harjoituspääsykoetta; kaksi pääsykoetta mukailevaa koetta ja yksi monivalintakoe. Kokeiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Monivalintakoe on kurssilaisten suoritettavissa heti 26.4.2021 alkaen LK-netissä ja sen viimeinen suorituspäivä on 23.5.2021. Harjoituspääsykokeiden suorituspäivät ovat 8.5.2021 ja 15.5.2021. Koe on suoritettavissa 9.00-21.00 välillä itse valitsemana aloitusajankohtana.

Kurssilaiset saavat harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Huomaathan, että näiden kolmen kirjallisuuteen perustuvan kokeen lisäksi tehokurssiin kuuluu myös aineistokurssin aineistokoe. 

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin.

Oma tutor

Kaikki kurssilaiset saavat itselleen oman tutorin, jonka puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissa haasteissa. Tutor toimii henkisenä tukena ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki LexKurssien tutorit ovat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, joilla on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä.

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri-monivalintakysymyspeli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa usein, joten tehokas oppiminen on taattu.

Kurssin aikataulu

Kevään 2021 tehokurssin pääsykoekirjaopetus ajoittuu huhti-toukokuulle. Kurssi alkaa kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen kirjojen julkaisua, helmikuussa 2021, jotta aineistokurssin opetus ehditään käydä hyvissä ajoin läpi ennen itse luku-urakan alkamista. Niinä päivinä, kun kurssilla ei ole opetusta, on hyvin aikaa itsenäiselle opiskelulle. Myös opetuspäivinä jää runsaasti aikaa itsenäiselle lukemiselle, sillä opetusta on vain muutama tunti päivässä. Luennot ajoittuvat ilta-aikaan ja kestävät enintään neljä tuntia kerrallaan. Pienryhmäopetusta puolestaan on kolme tuntia kerrallaan ja opintopiiri kestää aina kaksi tuntia. 

Kurssin aikataulun löydät alta. Valintakoe järjestetään 24.5.2021.

VKO 17 (26.4.–2.5.)

ma 26.4. luento 16–20 Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom

ke 28.4. luento 16–20 Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

to 29.4. opintopiiri 15–17, kaikki kirjat

VKO 18 (3.5.–9.5.)

ma 3.5. luento 16–20 Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen

ti 4.5. luento 16–20 Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom

ke 5.5. luento 16–20 Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

to 6.5. luento 16–20 Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen 

pe 7.5. pienryhmät, ryhmä 1 kello 8–11 ja ryhmä 2 kello 12–15, Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom

la 8.5. harjoituspääsykoe 1, LK-netissä kello 9.00–21.00 (kesto 4 tuntia, kokeen suoritusajan voi valita itse)

su 9.5. opintopiiri 15–17, kaikki kirjat

VKO 19 (10.5.–16.5.)

ma 10.5. pienryhmät, ryhmä 1 kello 8–11 ja ryhmä 2 kello 12–15, Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

ti 11.5. luento 16–20 Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen

ke 12.5. luento 16–20 Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

to 13.5. luento 16–20 Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom

pe 14.5. pienryhmät, ryhmä 1 klo 8–11 ja ryhmä 2 klo 12–15, Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen

la 15.5. harjoituspääsykoe 2, LK-netissä kello 9.00–21.00 (kesto 4 tuntia, kokeen suoritusajan voi valita itse)

su 16.5. opintopiiri 15–17, kaikki kirjat

VKO 20 (17.5.–23.5.)

ti 18.5. pienryhmät, ryhmä 1 klo 8–11 ja ryhmä 2 klo 12–15, Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen

ke 19.5. pienryhmät, ryhmä 1 klo 8–11 ja ryhmä 2 klo 12–15, Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

to 20.5. pienryhmät, ryhmä 1 klo 8–11 ja ryhmä 2 klo 12–15, Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom

Lisäksi kertauspäivien ostajille:

pe 21.5. 9–15 Oikeus ja julkisuus, Aino Mutikainen

la 22.5. 9–15, noin kello 9–12 Johdatus rikosoikeuteen, Jussi Sjöblom ja noin kello 12–15 Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun, Vesa Puisto

_______________

Edellä esitetyn lisäksi Teho-kurssiin sisältyy aineistokurssi (23 h) ja yksi monivalintaharjoituskoe (2 h). Aineistokurssin suorittamisen voi aloittaa 15.2.2021 alkaen, kun taas monivalintaharjoituskoe on suoritettavissa 26.4.–23.5. vapaavalintaisena ajankohtana.

LexKurssit pidättää oikeuden muutoksiin aikataulun osalta. Kurssin sisältö ja tuntimäärä pysyvät kuitenkin samana mahdollisista muutoksista huolimatta.