Kirjaudu

429,00 € Aika: 26.4.-23.5.2021 Laajuus: 36 h Verkko

Verkkokurssi järjestetään 26.4.2021-23.5.2021. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 22.4.2021 ja valintakoe järjestetään 24.5.2021 kello 14-18. Verkkokurssilla ei ole kiinteää aikataulua, vaan luennot ovat kurssilaisten katsottavissa oman aikataulun mukaisesti. Luentojen katsomiskertoja ei myöskään ole rajoitettu. Verkkokurssin kaikki oppiminen tapahtuu LK-netissä.

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Laadukasta opiskelua missä ja milloin tahansa.

Verkkokurssi on itsenäiseen opiskeluun tottuneelle opiskelijalle soveltuva oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen valmentava kurssi, joka mahdollistaa opiskelun missä tahansa - täysin kurssilaisen oman aikataulun puitteissa.

Verkkokurssi sopii erityisesti hakijalle, joka haluaa itse vastata aikatauluistaan ja työskennellä kurssin parissa itse valitseminaan ajankohtina. Verkkokurssimme ei sido hakijaa tiettyyn aikatauluun tai paikkaan, vaan hakija saa vapaasti luoda oman opiskelurytminsä – mikä on hyödyllinen taito myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskellessa.

Verkkokurssi toteutetaan LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä ja verkkokurssin opetusmateriaali on suunniteltu täysin tätä kurssia varten. Videot eivät siis ole vain tallenteita muilta luennoilta. Kaikella verkkokurssiin sisältyvällä videomateriaalilla on rajaton katseluoikeus ja materiaalin pariin voi siis palata aina uudelleen koko kurssin keston ajan. Opetusmateriaaliin sisältyy myös kattavaa opetusta luku- ja vastaustekniikasta, joka julkaistaan kurssilaisten nähtäville 15.4.2021.

Verkkokurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Aineistokurssi 129,00 €
  • Kertauspäivät etäyhteydellä 99,00 €
  • Kolmas harjoituspääsykoe verkossa 54,00 €
  • Äänikirjat LexKurssien kirjatiivistelmistä 89,00 €

Lisäosa(t) on mahdollista ostaa alennettuun hintaan joko kurssin oston yhteydessä tai myöhemmin oston jälkeen. 

Mikäli haluat ostaa lisäosia myöhemmin jo kurssin ostettuasi voit ostaa ne tältä sivulta maksettuasi koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Verkkoluennot

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten luennoitsijoiden erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja. Kustakin pääsykoekirjasta kurssiin sisältyy useita verkkoluentoja, joilla opetetaan kattavasti pääsykoekirjojen sisältöä. Luennoitsijat ovat ammattitaitoisia juristeja, ja he luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Verkkoluentoihin sisältyy myös aineistotehtäväopetusta sekä kattavaa opetusta luku- ja vastaustekniikasta. 

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää tiivistelmät, runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä luku- ja vastaustekniikkavihon. Materiaali toimitetaan kurssilaiselle postitse.

Fyysisen materiaalin tarkoituksena on mahdollistaa materiaalin seuraaminen ja merkintöjen tekeminen samaan aikaan kurssin videoiden katselun kanssa.

Harjoituspääsykoe

Kurssiin kuuluu harjoituspääsykoe, jonka avulla kurssilaiset pääsevät selvittämään tietojensa ja vastaustekniikkansa tason, sekä harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kurssilaiset saavat aina harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaista palautetta, jonka avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Verkkokurssilla harjoituspääsykokeen voi suorittaa lauantaina 8.5. itselleen parhaiten sopivana kellonaikana LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä. Kurssilaisten on myös mahdollista lisähintaan suorittaa toinen harjoituspääsykoe.

Monivalintakoe LK-netissä

Kurssiin kuuluu lisäksi myös monivalintakoe. Tämä harjoituspääsykoe valmentaa erityisesti monivalintoihin ja aikapaineeseen. Monivalintakoe on kurssilaisten suoritettavissa maanantaista 26.4.2021 alkaen.

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin. Tämän lisäksi verkkokurssilaisilla on käytettävissään LexKurssien kattava Moodle-oppimisympäristö kokonaisuudessaan.

Oma tutor

Kurssilla tutorit kertovat omista pääsykoekokemuksistaan ja antavat vinkkejä oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkimiseen. Jokainen verkkokurssilainen saa oman tutorin, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Tutor toimii henkisenä tukena ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki tutorit ovat oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevia ja heillä on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä. 

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri-monivalintakysymyspeli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa useasti, joten tehokas oppiminen on taattu. Ky§§äriä voi pelata sekä älypuhelimella että tietokoneella!

Verkkokurssin aikataulu 2021

Verkkokurssilla ei ole kiinteää aikataulua, vaan luennot ovat kurssilaisten katsottavissa oman aikataulun mukaisesti. Luentojen katsomiskertoja ei myöskään ole rajoitettu. Harjoituspääsykokeen voi suorittaa lauantaina 8.5. itselle sopivana ajankohtana kello 9-21 välillä. Saat henkilökohtaisen palautteen ja arvioinnin harjoituspääsykokeestasi mahdollisimman pian sen suorittamisen jälkeen. Myös monivalintakoe on tehtävissä itselle sopivana ajankohtana heti 26.4.2021 alkaen.

Verkkokurssin aikataulu

Luentovideoita lisätään tasaisesti koko hakukevään ajan LK-nettiin. Ensimmäiset luennot julkaistaan viikolla 17.

Luentovideoiden julkaisuaikataulu:

Ti 27.4.2021

Pe 30.4.2021

Ti 4.5.2021

Pe 7.5.2021

Ti 11.5.2021

La 15.5.2021

Videoita julkaistaan edellä mainittuina päivinä ja yhtenä päivänä voidaan julkaista enemmän kuin yksi video. Yhteensä videoita julkaistaan noin kuusi jokaisesta valintakoekirjasta.

Huom! Julkaisuaikataulu voi vielä muuttua. Informoimme kurssilaisia kaikista muutoksista.

Monivalintakoe on suoritettavissa 26.4.-23.5.2021 aikavälillä valitsemanasi päivänä. Monivalintakoe suoritetaan LK-netissä.

Harjoituspääsykoe järjestetään lauantaina 8.5.2021 ja se suoritetaan LK-netissä.

Materiaalipaketti ja luku- ja vastaustekniikkavihko lähetetään postitse viikolla 17. Materiaalit ovat LK-netissä sähköisessä muodosssa kurssilaisten käytettävissä välittömästi niiden valmistuttua.