Kirjaudu

399,00 € Aika: alustavasti 3.4.- 14.5.2019 Laajuus: 35 h Verkko

Laadukasta opiskelua missä ja milloin tahansa.

Verkkokurssi on itsenäiseen opiskeluun tottuneelle opiskelijalle soveltuva oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen valmentava kurssi, joka mahdollistaa opiskelun missä tahansa - täysin kurssilaisen oman aikataulun puitteissa.

Verkkokurssi sopii erityisesti hakijalle, joka haluaa itse vastata aikatauluistaan ja työskennellä kurssin parissa itse valitseminaan ajankohtina. Verkkokurssimme ei sido hakijaa tiettyyn aikatauluun tai paikkaan, vaan hakija saa vapaasti luoda oman opiskelurytminsä – mikä on hyödyllinen taito myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskellessa.

Verkkokurssi toteutetaan LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä ja verkkokurssin opetusmateriaali on suunniteltu täysin tätä kurssia varten. Videot eivät siis ole vain tallenteita muilta luennoilta. Kaikella verkkokurssiin sisältyvällä videomateriaalilla on rajaton katseluoikeus ja materiaalin pariin voi siis palata aina uudelleen koko kurssin keston ajan. Videomateriaaliin sisältyy myös kattavia luentoja luku- ja vastaustekniikasta.

Kurssin myynti avataan 26.11.2018 klo 15.00. Kurssin aikataulu ja laajuus ovat alustavia arvioita, sillä ne riippuvat sekä valintakoekirjojen julkaisuajankohdasta että siitä, jos valitsee kurssin yhteyteen lisäosia alennettuun hintaan. Alustava laajuus kattaa sekä videoiden pituuden että yhden harjoituspääsykokeen.

LexKurssien verkkokurssi on Suomen modernein verkossa toteutettava oikeustieteellisen valmennuskurssi.

 

Verkkokurssiin on mahdollista ostaa lisäksi alennettuun hintaan

  • Kertauspäivät 129,00 €

  • Luku- ja vastaustekniikkaviikko 100,00 €

  • Toinen harjoituspääsykoe 49,00 €

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin sisältö

Verkkoluennot

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten luennoitsijoiden erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja. Kustakin pääsykoekirjasta kurssiin sisältyy useita verkkoluentoja, joilla opetetaan kattavasti pääsykoekirjojen sisältöä. Luennoitsijat ovat ammattitaitoisia juristeja, ja he luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Verkkoluentoihin sisältyy myös aineistotehtäväopetusta, kurssipsykologin ohjeistus pääsykoekevääseen sekä kattavia luentoja luku- ja vastaustekniikasta.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali toimitetaan hakijalle postitse ja se sisältää tiivistelmät valintakoekirjoista sekä runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä vastauksineen.

Fyysisen materiaalin tarkoituksena on mahdollistaa materiaalin seuraaminen ja merkintöjen tekeminen samaan aikaan kurssin videoiden katselun kanssa.

Harjoituspääsykoe

Kurssiin kuuluu yksi harjoituspääsykoe, jonka avulla kurssilaiset pääsevät selvittämään tietojensa ja vastaustekniikkansa tason, sekä harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kurssilaiset saavat aina harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaista palautetta ja arvokasta tietoa taitojensa tai tietojensa mahdollisista puutteista. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Verkkokurssilla harjoituspääsykokeen voi suorittaa itselleen parhaiten sopivana aikana LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä. Kurssilaisten on myös mahdollista lisähintaan suorittaa toinen harjoituspääsykoe.

Käyttöoikeus LK-netiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin. Tämän lisäksi verkkokurssilaisilla on käytettävissään LexKurssien kattava Moodle-oppimisympäristö kokonaisuudessaan.

Oma tuutori

Kurssilla tuutorit kertovat omista pääsykoekokemuksistaan ja antavat vinkkejä oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkimiseen. Jokainen verkkokurssilainen saa oman tuutorin, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Tuutori toimii henkisenä apuna ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki tuutorit ovat oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevia ja heillä on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta ja siinä menestymisestä. 

Monivalintapeli

LexKurssit on uudistanut tarjontaansa tuoreella monivalintakysymyspelillä, joka sisältää useita kymmeniä monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja mahdollisuuden seurata omaa kehitystä erilaisissa kysymyssarjoissa. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa runsaasti, joten tehokas oppiminen on taattu.