Kirjaudu

Luku- ja vastaustekniikkaopettaja

Luku- ja vastaustekniikkaopettaja (LVT-opettaja) on loppuvaiheen opiskelija, jolla on pitkä kokemus oikeustieteellisessä vaadittavasta luku- ja vastaustekniikasta. Oppiminen on taitolaji ja siksi on tarpeen saada uutta näkökulmaa lukemiseen lukutekniikkaopetuksen muodossa. Lukutekniikka on yksittäisten vinkkien lisäksi lukuprosessin kokonaisvaltaista hallintaa, jolloin lukuaika saadaan käytettyä tehokkaasti aina prosessin alkuvaiheesta viimeisiin päiviin ennen valintakoetta.

Oikeustieteellisen alan valintakokeessa vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Valintakoepisteet jäävät saamatta, jos ajatuksia ei saa jäsennettyä oikeaoppiseksi vastaukseksi. Vastaustekniikkaopetuksessa paneudutaan valintakokeessa esiintyneisiin tehtävätyyppeihin ja opetellaan vastaamaan niihin odotetulla tavalla. Vastaustekniikka ei rajoitu vain yksittäisiin tehtäviin vastaamiseen, vaan hyvään vastaustekniikkaan kuuluu lisäksi strategia, jolla valintakokeen rajallinen aika saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.