Kirjaudu

Pienryhmäopettajat

Pienryhmätunneilla paneudutaan valintakoekirjojen vaikeisiin kohtiin ammattitaitoisen pienryhmäopettajan johdolla. Pienryhmäopettajat ovat valmistumisvaiheessa olevia oikeustieteen opiskelijoita. Jokaisen valintakoekoekirjan pienryhmäopetuksesta vastaa oma pienryhmäopettaja. Pienryhmäopettajat laativat tiivistelmät, harjoitustehtävät ja harjoituspääsykokeet. Pienryhmäopettajat toimivat lisäksi verkkokurssin valmennuskurssiopettajina, ja esiintyvät verkkokurssin laajalla videomateriaalilla.