Kirjaudu

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tiedekunnalle osoitettu pyyntö oikaista sen tekemää valintapäätöstä koskien opiskelijavalintaa. Valintakokeen kohdalla oikaisupyynnöllä vaaditaan muuttamaan opiskelijavalintaa koskevaa päätöstä siten, että hakijalle myönnetään opiskelupaikka tiedekunnassa jäljempänä mainituin tavoin. Oikaisuvaatimus on tehtävä ehdottomasti määräajassa.

Oikaisupyyntö on tehtävä oikaisupyynnön ohjeiden mukaisesti (oikaisupyynnön ohjeet ovat valintapäätöksen liitteenä). Oikaisupyynnössä on esitettävä vaatimukset ja niiden perustelut. Vaatimukset perustuvat yleensä joko valintakokeen pisteytykseen tai tarkastuksessa tehtyyn vastauksen aliarviointiin. Oikaisuvaatimus kannattaa tehdä jos pisteet on laskettu väärin, pisteytys ei ole arvosteluperusteiden (mallivastauksen) mukainen tai vastauksessa on jätetty pisteyttämättä asioita, jotka sisältyvät mallivastaukseen.

Oikaisuvaatimuksessa on otettava kantaa alla oleviin asioihin:

mihin päätökseen vaaditaan oikaisua

mitä kohtaa päätöksestä vaaditaan oikaisemaan

miten päätöstä vaaditaan oikaisemaan 

millä perusteilla päätökseen vaaditaan oikaisua

Ulkopuolisen ammattilaisen suorittama tarkastus pääsykoevastauksista ja niiden vertaaminen mallivastauksiin kannattaa, mikäli olet jäänyt 1-2 pisteen päähän valintarajasta. Tarkastuksessa voi löytyä sellaisia seikkoja, jotka oikeuttavat lisäpisteisiin ja opiskelupaikkaan. Lisäpisteiden ja opiskelupaikan vaatiminen edellyttää oikaisupyynnön tekemistä. Ilman asianmukaisia perusteita oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan kannata tehdä.

Jos oikaisupyyntö hylätään, voi päätöksestä valittaa hallinto-oikeuteen. 

Teemme yhteistyötä Lakipalvelu Lakisavo Oy:n kanssa. Jos haluat, että Lakipalvelu Lakisavo Oy avustaa sinua oikaisuvaatimuksen tekemisessä, toimi alla olevien ohjeiden mukaan:

Pyydä tiedekunnalta omat vastauksesi mahdollisimman pian valintakokeen tulosten julkistamisen jälkeen. Suosittelemme aina omien vastauksien tilaamista ja tarkastamista. Tilauslomake aukeaa 9.7.2021. Oikaisuaika alkaa 10.7.2021 ja päättyy 23.7.2021 klo 15.00. Omien vastausten tilausohjeet löydät täältä: https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/ ja lisätietoa oikaisumenettelystä täältä: https://www.oikeustieteet.fi/valintatulokset/oikaisumenettely/

Tarkasta vastauksesi ensin itse. Onko pisteet laskettu oikein? Onko jotain seikkoja jäänyt vastauksessasi pisteyttämättä?

Ota yhteyttä meihin pikaisesti osoitteeseen info@lexkurssit.fi. Vastaamme sinulle pikimmiten ja ohjaamme asiasi Lakisavo Oy:lle. Oikaisuvaatimuksen tekeminen edellyttää omien vastauksien lähettämistä Lakisavo Oy:lle.

Lakisavo Oy:n ammattilaiset käyvät vastauksesi läpi ja vertaavat niitä mallivastauksiin ja antavat arvion oikaisupyynnön mahdollisuuksista. Päätösvalta siitä, tehdäänkö oikaisupyyntö, on sinulla.

Lakisavo Oy laatii oikaisupyynnön puolestasi ja toimittaa sen tiedekuntaan määräaikaan mennessä tai voit sovittaessa toimittaa sen tiedekuntaan itse.

Lakisavo Oy teki viime vuonna yhden oikaisuvaatimuksen ensisijaisesti tällä perusteella ja toissijaisesti arvioinnissa olleiden virheiden perusteella. Oikaisuvaatimuksen johdosta hakija sai 2 lisäpistettä ja sai opiskelupaikan oikeustieteelliseen tiedekuntaan. 

Oikaisuvaatimuksen laskutuksesta vastaa Lakipalvelu Lakisavo Oy.

https://lakisavo.fi/Lakipalvelu-Lakisavo-Oy/