Kirjaudu

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

LexKurssit pitää asiakasrekisteriä, jota käytetään kurssiasioiden organisointiin ja kurssi-ilmoittautumisten hallinnointiin.

Pykälät

1. Rekisterinpitäjä

Lex ry, Yo-talo B, 1. kerros

Rehtorinpellonkatu 4 B 101 20500 Turku

puh. 010 666 5010

2. Rekisteriasiat

Yhdistyksestä vastataan kolmen arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin tiedusteluihin.

3. Rekisterin nimi

LexKurssien kurssirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin ja kurssiasioihin liittyviin tarkoituksiin, sekä Lex ry:n mahdollinen suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella luvan antaneille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

- Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- Kursseihin liittyvät asiakkaan antamat muut tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään yksinomaan kurssilaisilta pääosin ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan Verkkokurssin oppimisympäristöön Mediamaisteri Oy:lle kurssilaisen nimi, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Nämä tiedot ovat vain LexKurssien käytössä. Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai kun kurssi, jolle asiakas on ilmoittautunut, on kyseisen vuoden osalta päättynyt. Lisäksi tiedot voidaan poistaa valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muin teknisin toimenpitein.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.