10 syytä valita lexkurssit

Katso, miksi kannattaa valita juuri meidän valmennuskurssimme!

1 § LEX RY

Lex ry on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhdistys. Me lexiläiset olemme itse käyneet läpi hakuprosessin oikeustieteelliseen. Meillä on siis omakohtaista kokemusta siitä, mitä opiskelupaikan saavuttaminen oikeustieteellisessä vaatii.

Järjestämme valmennuskursseja kaikille suomenkielisiin oikeustieteellisiin hakeville. Näillä yliopistoilla on yhteinen valintakoe. Pystymme siis keskittymään täydellä teholla siihen, että juuri sinä saat parhaan mahdollisen kurssin pyrkiessäsi kohti unelmaasi.

Valmennuskurssien tuotto tulee oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n käyttöön, eli sinulle, kun pääset sisälle tiedekuntaan.

2 § Tehokas väylä

Vuonna 2017 Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyistä opiskelijoista yli puolet oli osallistunut LexKursseille.

LexKurssit on tehokas väylä oikeustieteelliseen ja vuosittain suuri osa Turun oikeustieteelliseen hyväksytyistä on käynyt LexKurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssit käytyäsi ja päästyäsi sisään tiedekuntaan tunnet jo suuren osan vuosikurssistasi.

3 § Laadukas opetus

Luennoitsijamme ovat oman oikeudenalansa asiantuntijoita. Kaikki luennoitsijamme ovat suorittaneet ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Jokaista valintakoekirjaa opettaa oma luennoitsijansa, joka on erikoistunut juuri kyseisen alan oikeudellisiin kysymyksiin.

4 § Majoituspalvelu

LexKursseille osallistuminen on vaivatonta myös Turun ulkopuolelta tuleville hakijoille. Järjestämme kurssilaisille majoitusta Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asunnoissa edulliseen hintaan.

5 § 50 vuoden kokemus

49 vuoden kokemuksen ansiosta pystymme takaamaan juuri sellaiset valmennuskurssit, jotka antavat parhaat edellytykset suoriutua sekä vaativasta lukuprosessista että itse valintakokeesta menestyksekkäästi. Kehitämme kursseja aktiivisesti joka vuosi.

6 § Hinta-laatu -suhde

Valmennuskurssiemme hinnat ovat edulliset. Valmennuskursseillamme saat laadukasta opetusta ja kurssimateriaalin, josta on suuri apu lukuprosessissasi. Kurssiemme tuntimäärät ovat laajat, mutta sinulle jää silti riittävästi omaa lukuaikaa.

7 § Asiakastyytyväisyys

Meille on kunnia-asia, että kurssilaiset ovat tyytyväisiä saamaansa apuun ja tukeen valmennuskursseilla. Vuonna 2019 kurssipalautteeseen vastanneista 97 % suosittelisi kursseja ystävälleen.

8 § Luku- ja vastaustekniikka

Vaativan lukuprosessin aikana hyvän lukutekniikan omaksuminen on erittäin tärkeää. Lisäksi itse valintakokeessa tulee hallita oikea vastaustekniikka. Siksi kursseillamme on panostettu erityisen laadukkaaseen luku- ja vastaustekniikkaopetukseen.

Kursseilla myös harjoitellaan kysymyksiin vastaamista käytännössä. Harjoitustehtäviä tehdään valmistumisvaiheessa olevan pienryhmäopettajan johdolla. Kurssilaiset saavat henkilökohtaista palautetta sekä pienryhmissä tehdyistä tehtävistä että harjoituspääsykokeistaan.

9 § Monipuolinen kurssitarjonta

Valmennuskurssitarjontamme on erittäin monipuolinen. Kurssimme valmentavat kaikkiin suomenkielisiin oikeustieteellisiin.

Olemme huomioineet kurssitarjonnassamme niin abiturientit kuin muutkin oikeustieteelliseen hakevat. Kurssitarjontaamme kuuluu perinteisen luentokurssien lisäksi käytännön harjoittelua painottavia pienryhmäkursseja. Tarjoamme myös verkkokursseja ja materiaalipaketteja hakijoille, jotka haluavat valmennuskurssin etänä.

10 § Kannustava ilmapiiri

Kursseillamme pidetään yhdessä yllä lukumotivaatiota. Valmennuskursseihimme sisältyy myös henkilökohtainen tuutorointi. Tutorit ovat pääsykokeeseen valmistautumista ohjaavia oikeustieteen opiskelijoita. Heillä on tuoreessa muistissa oma hakuprosessinsa. Heiltä saat henkilökohtaista tukea ja neuvoja omaan lukemiseesi.

Mitä meistä on sanottu?

Opetuksen laatuun ja mielenkiintoisuuteen kiinnitetään aina erityistä huomiota

Arimo Leppä OTM

”LexKurssien antama tuki sekä opastus olivat korvaamaton apu sopeutumisessa täysin uudenlaiseen opiskelutapaan ja -ympäristöön. Lukemiseen saatujen vinkkien lisäksi kurssikavereilta saatu kannustus ja vertaistuki oli kullanarvoista valmistautumisen kannalta.”

Lexkurssit oli pelastukseni!

Jarno Piltonen Lex ry:n opintovastaava 2017

”LexKurssien antama tuki sekä opastus olivat korvaamaton apu sopeutumisessa täysin uudenlaiseen opiskelutapaan ja -ympäristöön. Lukemiseen saatujen vinkkien lisäksi kurssikavereilta saatu kannustus ja vertaistuki oli kullanarvoista valmistautumisen kannalta.”

Lexkurssien luennoilla on tekemisen meininki ja opetus on käytännönläheistä

Vesa Puisto OTM

”LexKurssien antama tuki sekä opastus olivat korvaamaton apu sopeutumisessa täysin uudenlaiseen opiskelutapaan ja -ympäristöön. Lukemiseen saatujen vinkkien lisäksi kurssikavereilta saatu kannustus ja vertaistuki oli kullanarvoista valmistautumisen kannalta.”