Aineisto

169,00 

Aineistokurssi sopii erityisesti hakijalle, joka kokee tarvitsevansa harjoitusta juuri aineistotehtävissä. Aineistokurssilla harjoitellaan oikeudellisten tekstien lukemista ja tiedon soveltamista. 

Kun ilmoittaudut, täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi!

Osasto:
  • 23tuntia kurssisisältöä
  • 10aineistotehtävää
  • 6luentovideota
  • verkossa
  • digitaalinen oppimisympäristö
  • aineistokoe
  • Kattavat palautteet tehtävistä

Ai­neis­to­kurs­sin avul­la otat ai­neis­to­teh­tä­vät hal­tuun hy­vis­sä ajoin en­nen va­lin­ta­koet­ta!

Aineistokurssi sopii erityisesti hakijalle, jolla ei ole vielä kokemusta oikeudellisista teksteistä ja niiden soveltamisesta. Kurssi sopii myös hakijalle, joka kokee tarvitsevansa harjoitusta juuri aineistotehtävissä tai niiden tekemisestä ei ole kokemusta. Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistotehtävien hyvä hallinta parantaa huomattavasti menestysmismahdollisuuksiasi pääsykokeessa.

Aineistokurssilla opetellaan erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista. Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin aikataulut

Aineistokurssi alkaa 12.2.2024 ja materiaaleja päivitetään sähköiseen oppimisympäristöömme kurssin alkamisajankohdasta lähtien. Kaikki materiaalit ovat saatavilla 28.2.2024 mennessä. Kurssin voi suorittaa myös täysin omaan tahtiin ja materiaalit säilyvät kurssialueella koko hakukevään ajan. Voit siis tulla koska tahansa mukaan kurssille!
Kevään 2024 kurssimyynti alkaa 8.11.

Verkkoluennot

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisen opettajan pitämiä videoluentoja. Asiantunteva opettaja käy verkkoluennoilla läpi tarkasti aineistotehtävien oikeat vastaukset ja perustelut niille. Verkkoluentoihin sisältyy myös yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää runsaasti monipuolisia aineistotehtäviä mallivastauksineen. Aineistotehtävät ovat vaihtelevasti erilaisiin oikeudellisiin aineistoihin perustuvia monivalintatehtäviä tai kirjallisia tehtäviä. Osasta tehtävistä on saatavilla verkkoluento, jossa luennoitsija käy vastaukset perusteellisesti läpi, ja osasta kattavat kirjalliset vastaukset perusteluineen. Kurssimateriaali on käytössä LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä LK-netissä.

Aineistokoe LK-netissä

Kurssiin kuuluu loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi kurssilla opittujen asioiden pohjalta. Aineistokoe sisältää sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä ja sen suoritusaika on kolme tuntia.

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin. LK-net sisältää kurssimateriaalin kokonaisuudessaan.