Johdanto

109,00 

Johdanto sopii passelisti määrätietoiselle hakijalle. Se on tiivis, mutta kattava luentopainotteinen kurssi.

Ei tällä hetkellä saatavilla

Osasto:
  • 17Tuntia kurssisisältöä
  • 2Oikeustapausharjoitusta
  • Verkkoluennot
  • Luku- ja vastaustekniikkaopetus
  • Luentopaketti

Johdantokurssi aloittaa lähtölaskennan valintakokeeseen johdattamalla hakijan oikeustieteen perusteisiin ja luku- ja vastaustekniikkaan!

Johdantokurssi johdattelee hakijan Suomen oikeusjärjestelmään ja oikeustieteen maailmaan sekä antaa hyvän pohjan valintakokeeseen valmistautumiseen. Johdantokurssi sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen hakevalle, joka kaipaa yleiskäsitystä niin oikeustieteestä opiskelualana kuin valintakokeesta ja siihen valmistautumisesta.

Kurssilla esitellään eri oikeudenaloja, käydään läpi tärkeitä käsitteitä ja oikeusperiaatteita sekä valintakokeissa usein esiintyviä aiheita. Kurssiin sisältyy myös kattava paketti luku- ja vastaustekniikan opetusta. Kurssilla pääset myös testaamaan osaamistasi käytännössä kahden oikeustapausharjoituksen parissa, joista saat henkilökohtaista palautetta. Johdantokurssi toteutetaan täysin verkossa eli voit suorittaa sen omaan tahtiisi.

Johdantokurssin suorittamisen voi aloittaa tammikuussa 2022.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin aikataulut

Johdantokurssilla on saatavilla 24.1.2022 alkaen kaikki kurssiin kuuluva luentomateriaali kurssialueella LK-netissä, sisältäen luennot oikeustieteen perusteista sekä kattavan luku- ja vastaustekniikkaopetuksen.

Oikeustapausharjoitukset voit suorittaa valitsemanasi ajankohtana, kuitenkin niin, että molemmat harjoitustehtävät tulee suorittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta, eli 9.5.2022 mennessä. Saat harjoitustehtäväsi korjattuna takaisin ja henkilökohtaista palautetta vastauksistasi.

Verkkoluennot oikeustieteen perusteista

Kattava luentopaketti oikeustieteen perusteista, jossa syvennytään eri oikeudenaloihin ja valintakoekirjallisuudessa usein esiintyviin aiheisiin. Luennot johdattelevat hakijan oikeustieteen maailmaan ja antavat käsityksen siitä, mitä oikeustieteellisessä opiskellaan. Luennoilla käydään tarkemmin läpi olennaisia käsitteitä ja periaatteita, jotka usein esiintyvät myös valintakoekirjallisuudessa.

Luku- ja vastaustekniikkaopetus

Luku- ja vastaustekniikka -osiossa käsitellään yleisiä ohjeita valintakokeeseen lukemista varten ja syvennytään eri lukutekniikoihin sekä siihen, miten oma lukeminen tulisi suunnitella. Luennoilla käydään lisäksi perusteellisesti läpi vastaustekniikkaa ja valintakokeissa esiintyneitä eri tehtävätyyppejä.

Oikeustapausharjoitukset

Kurssiin sisältyy kaksi verkossa suoritettavaa oikeustapausharjoitusta, joiden avulla kurssilainen pääsee harjoittelemaan vastaustekniikkaa ja kurssilla opittujen asioiden soveltamista käytäntöön. Oikeustapauksista annetaan myös henkilökohtaista palautetta.