Johdanto

119,00 

Johdantokurssi aloittaa lähtölaskennan valintakokeeseen johdattamalla hakijan oikeustieteen perusteisiin ja luku- ja vastaustekniikkaan!

Ei tällä hetkellä saatavilla

Osasto:
  • 17Tuntia kurssisisältöä
  • 2Oikeustapausharjoitusta
  • Verkkoluennot oikeustieteen perusteista
  • Luku- ja vastaustekniikkaopetus

Johdantokurssi aloittaa lähtölaskennan valintakokeeseen johdattamalla hakijan oikeustieteen perusteisiin ja luku- ja vastaustekniikkaan!

Johdantokurssi johdattelee hakijan Suomen oikeusjärjestelmään ja oikeustieteen maailmaan sekä antaa hyvän pohjan valintakokeeseen valmistautumiseen. Johdantokurssi sopii erityisesti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen opiskelemaan hakevalle, joka kaipaa yleiskäsitystä niin oikeustieteestä opiskelualana kuin valintakokeesta ja siihen valmistautumisesta. 

Kurssiin sisältyy kattava luentopaketti oikeustieteen perusteista syventyen eri oikeudenaloihin ja valintakokeissa yleisesti esiintyviin aiheisiin. Luennot johdattelevat hakijan oikeustieteen maailmaan ja antavat käsityksen siitä, mitä oikeustieteellisessä opiskellaan. Luennoilla käydään tarkemmin läpi myös valintakoekirjallisuuden kannalta olennaisia käsitteitä ja periaatteita. 

Kurssilla esitellään eri oikeudenaloja, tärkeitä käsitteitä ja oikeusperiaatteita sekä käydään läpi valintakokeissa yleisesti esiintyviä aiheita. Kurssiin sisältyy myös kattava paketti luku- ja vastaustekniikan opetusta. Kurssilla pääset myös testaamaan osaamistasi käytännössä kahden oikeustapausharjoituksen parissa, joista saat henkilökohtaista palautetta. Johdantokurssi toteutetaan täysin verkossa eli voit suorittaa sen omaan tahtiisi. 

Johdantokurssin suorittamisen voi aloittaa tammikuussa 2023.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin aikataulut

Johdantokurssilla on saatavilla 23.1.2023 alkaen kaikki kurssiin kuuluva luentomateriaali kurssialueella LK-netissä, sisältäen luennot oikeustieteen perusteista sekä kattavan luku- ja vastaustekniikkaopetuksen.
Kevään 2023 kurssimyynti alkaa 30.11.

Oikeustapausharjoitukset voit suorittaa valitsemanasi ajankohtana, kuitenkin niin, että molemmat harjoitustehtävät tulee suorittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta, eli 11.5.2023 mennessä. Saat harjoitustehtäväsi korjattuna takaisin ja henkilökohtaista palautetta vastauksistasi.

Verkkoluennot oikeustieteen perusteista

Kattava luentopaketti oikeustieteen perusteista, jossa syvennytään eri oikeudenaloihin ja valintakoekirjallisuudessa usein esiintyviin aiheisiin. Luennot johdattelevat hakijan oikeustieteen maailmaan ja antavat käsityksen siitä, mitä oikeustieteellisessä opiskellaan. Luennoilla käydään tarkemmin läpi olennaisia käsitteitä ja periaatteita, jotka usein esiintyvät myös valintakoekirjallisuudessa.

Luku- ja vastaustekniikkaopetus

Luku- ja vastaustekniikka -osiossa käsitellään yleisiä ohjeita valintakokeeseen lukemista varten ja syvennytään eri lukutekniikoihin sekä siihen, miten oma lukeminen tulisi suunnitella. Luennoilla käydään lisäksi perusteellisesti läpi vastaustekniikkaa ja valintakokeissa esiintyneitä eri tehtävätyyppejä.

Oikeustapausharjoitukset

Kurssiin sisältyy kaksi verkossa suoritettavaa oikeustapausharjoitusta, joiden avulla kurssilainen pääsee harjoittelemaan vastaustekniikkaa ja kurssilla opittujen asioiden soveltamista käytäntöön. Oikeustapauksista annetaan myös henkilökohtaista palautetta.