Tietopankki

Täältä löydät tarpeellista tietoa kurssien järjestelyistä, usein kysytyistä kysymyksistä ja monesta muusta asiasta.

Keitä olemme?

Oi­keus­tie­teen yliop­pi­lai­den yh­dis­tys Lex Ry har­joit­taa val­men­nus­kurs­si­toi­min­taa ni­mel­lä Lex­Kurs­sit.

Lex Ry on vuonna 1961 perustettu Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö.

Yhdistyksen tehtävänä on jäsenistön edunvalvonta ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen opiskelun vastapainoksi. Lex ry kouluttaa jäsenistöään aktiivisesti esimerkiksi järjestämällä työnhakukoulutusta

Lex Ry on järjestänyt valmennuskursseja oikeustieteelliseen pyrkiville yli 50 vuoden ajan. 

Vuosien varrella karttuneella kokemuksella olemme saaneet rakennettua juuri sellaiset valmennuskurssit, jotka antavat hakijalle parhaat edellytykset menestyä valintakokeessa. Vuosittain yli puolet Turun oikeustieteeliseen tiedekuntaan sisäänpäässeistä on käynyt LexKurssit.

Valintakokeessa menestyminen vaatii valintakoekirjojen kokonaisvaltaista osaamista.

Pelkkä asioiden ulkoa opetteleminen ei riitä, vaan yksittäiset asiat on pystyttävä jäsentämään selkeiksi kokonaisuuksiksi. Valmennuskursseillamme johdatamme sinut oikeudelliseen ajattelutapaan, jota valintakokeessa menestyminen edellyttää. Siten saavutamme yhteisen päämäärän – sisäänpääsysi oikeustieteelliseen.

Kurssimme ovat tuntimääriltään laajoja, mutta silti edullisia.

Kurssien tuotto tulee Lex ry:n käyttöön, eli sinulle, kun pääset sisään tiedekuntaan. Kurssiorganisaatiomme koostuu oikeustieteen opiskelijoista, joilla on tuore omakohtainen kokemus valintakokeessa menestymisestä.