Palapeli

Alkaen: 0,00 

Voit rakentaa palapelin palasista itsellesi juuri sellaisen LexKurssien kokonaisuuden kuin koet parhaaksi.

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta.

Verkkoluennot

Pienryhmäopetus

Aineisto

Aineistokurssin avulla otat aineistotehtävät haltuun hyvissä ajoin ennen valintakoetta!

Johdanto

Johdantokurssi aloittaa lähtölaskennan valintakokeeseen johdattamalla hakijan oikeustieteen perusteisiin ja luku- ja vastaustekniikkaan!

Äänikirjat kirjatiivistelmistä

Kertauspäivät

Luentopaketti

Materiaalipaketti

Materiaalipakettiin sisältyvät laadukkaat kirjatiivistelmät ja monipuoliset harjoitustehtävät.

Harjoittelupääsykokeet paketti

Plus-tehtävät

100,00€

Kun ilmoittaudut, täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi!

Osasto:

Ra­ken­na juu­ri si­nul­le so­pi­va ja rää­tä­löi­ty kurs­si­ko­ko­nai­suus!

Palapelikurssilla voit rakentaa ns. palapelin palasista itsellesi juuri sellaisen LexKurssien kurssikokonaisuuden kuin koet parhaaksi. Palapelin palaset ovat ostettavissa myös itsenäisinä tuotteina, joten voit liittää niitä myös osaksi valmiisiin kurssikokonaisuuksiamme Tehoon, Verkko-, Aineisto- ja Johdantokurssiin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssin aikataulut

Kevään 2023 kurssimyynti alkaa 30.11.

Luentopaketti 415,00 €

Kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luento-opetuksen aikataulu julkaistaan myöhemmin, mutta luennot aikataulutetaan niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Luento-opetus järjestetään keväällä 2023 kokonaan etäyhteyksin.

Luento-opetuksen ostaja saa käyttöönsä myös LK-netin materiaalipankin ja foorumin.

Laajuus: 36 h

Pienryhmäopetus 219,00 €

Suositut pienryhmäpäivät tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattitaitoisten luennoitsijoiden johdolla. Pienryhmäpäivien aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaisempaa valmennusta ja yksityiskohtaisempaa opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat luennoitsijat, jotka pitävät luennot.

Pienryhmäopetus järjestetään keväällä 2023 etäyhteydellä.

Pienryhmäopetuksen aikataulu selviää lähempänä valintakoekirjallisuuden julkaisua.

Laajuus: 18 h

Aineistokurssi 159,00 €

Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistokurssilla opetellaan asiantuntevan opettajan johdolla erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista. Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta.

Laajuus: 23h

Ajankohta: 13.2.2023 alkaen. Kurssi on suoritettavissa itsenäisesti koko hakukevään ajan!

Materiaalipaketti 169,00 € ja äänikirjat 54,00 €

Materiaalipaketti tarjoaa omaehtoisen opiskelun tueksi monipuolista ja laadukasta materiaalia, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja selkeyttämään pääsykoekirjojen vaikeimpia asioita. Materiaalipakettiin sisältyvät laadukkaat kirjatiivistelmät ja monipuoliset harjoitustehtävät tarjoavat oivan keinon hahmottaa ja testata oman oppimisen kehittymistä luku-urakan aikana. Materiaalipakettiin kuuluu myös oma, henkilökohtainen tutor.

Materiaalipaketin kanssa suosittelemme ostamaan harjoituspääsykokeet sekä Ky§§äri-monivalintapelin.

Huom! Toimitamme materiaalipaketin välittömästi sen valmistuessa sähköisessä muodossa.

Lisäksi voit ostaa opiskelusi tueksi LexKurssien kirjatiivistelmistä äänitetyt äänikirjat, jotka käsittelevät kutakin valintakoekirjaa tiivistetysti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Äänikirjat löytyvät LK-netistä ja ne julkaistaan pikimmiten materiaalipaketin valmistumisen jälkeen. Huomaa, että materiaalipaketti ja äänikirjat myydään erikseen.

Ky§§äri-monivalintapeli 39,00 €

Monille tuttu ja jo klassikoksi muodostunut Ky§§äri-monivalintakysymyspeli palaa uudempana ja paranneltuna versiona! Peli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja uusi versio mahdollistaa sulavan ja vielä tehokkaamman pelikokemuksen. Ky§§ärin avulla pääsykokeeseen voi harjoitella ajasta ja paikasta riippumatta älypuhelimella tai tietokoneella, minkä johdosta voit käyttää lyhyen lukuajan mahdollisimman tehokkaasti!

Ajankohta: käytettävissä muutaman päivän kuluttua valintakoekirjallisuuden julkaisusta aina valintakokeeseen saakka.

Johdantokurssi 119,00 €

Johdantokurssi johdattelee hakijan oikeustieteen maailmaan ja tarjoaa perusteellista opetusta luku- ja vastaustekniikasta. Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa eli edetä voi täysin omaan tahtiin.

Kurssi sisältää kattavan luentopaketin eri oikeudenaloista sekä keskeisistä käsitteistä ja periaatteista, jotka ovat usein esiintyneet valintakoekirjallisuudessa. Kurssiin sisältyy myös kattava luentopaketti luku- ja vastaustekniikan opetusta. Kurssilla pääset myös testaamaan osaamistasi käytännössä kahden oikeustapausharjoituksen parissa, joista saat henkilökohtaista palautetta.

Ajankohta: 23.1.2023 alkaen. Kurssi on suoritettavissa koko hakukevään ajan!

Verkkoluennot 229,00 €

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten luennoitsijan erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja. Luennoitsijat luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Voit katsoa verkkoluentoja silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Laajuus: 30 h

Ajankohta: videot kuvataan pääsykoekevään aikana, ja niiden katseluoikeus on rajaton. Videoita lisätään tasaisesti LK-nettiin läpi pääsykoekevään.

Luentovideoiden julkaisuaikataulu selviää lähempänä valintakoekirjallisuuden julkaisua.

Harjoittelupääsykokeet paketti 119,00 €

Paketti sisältää kolme (3) harjoituspääsykoetta, joiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kaksi kokeista sisältää sekä avoimia kysymyksiä ja monivalintoja ja kolmas koe on monivalintakoe. Näissä harjoituspääsykokeissa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta. Harjoituspääsykokeista saa henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Varsinaisiin harjoituspääsykokeisiin sekä monivalintakokeeseen voi osallistua verkossa.

Harjoituspääsykokeiden aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Laajuus: 10 h

Kertauspäivät 99,00 €

Kertauspäivät koostuvat tiiviistä ja tehokkaasta pienryhmäopetuksesta. Kertauspäivillä valintakoekirjat kerrataan yleisellä tasolla ja kirjojen ongelmakohtiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin syvennytään tarkemmin. Kertauspäivien tarkoituksena on luoda hakijalle selkeä kuva omasta osaamisestaan muun muassa erilaisia tehtäviä tekemällä ja antaa lisäpuhtia, jotta hakija saa hyödynnettyä viimeisetkin lukupäivät mahdollisimman tehokkaasti. Kertauspäivät sopivat kaikille hakijoille, jotka haluavat lisätehoa ja -tukea lukuprosessin loppumetreille.

Kertauspäivien aikataulu selviää lähempänä valintakoekirjallisuuden julkaisua.

Laajuus: 12h

PLUS-tehtävät 54,00 €

Plus-tehtävät ovat ylimääräisiä harjoitustehtäviä kurssimateriaalien tueksi, joihin tarjoamme myös mallivastaukset. Plus-tehtävät voi ostaa minkä tahansa kurssin lisäksi, mutta erityisesti suosittelemme ostamaan ne Materiaalipaketin kanssa. Plus-tehtävät toimitetaan sähköisenä välittömästi ja postitse ilmoittamaasi toimitusosoitteeseen. Hintaan sisältyy postituskulut.