Verkko

Alkaen: 429,00 

Verkkokurssi sopii itsenäiselle hakijalle. Se mahdollistaa opiskelun missä ja milloin tahansa.

Aineisto

Aineistokurssi sopii hakijalle, joka tarvitsee harjoitusta aineistotehtävissä. Sen voi suorittaa omaan tahtiin.

Ei tällä hetkellä saatavilla

Johdanto

Johdanto sopii passelisti määrätietoiselle hakijalle. Se on tiivis, mutta kattava luentopainotteinen kurssi.

Ei tällä hetkellä saatavilla

Kertauspäivät

Harjoituspääsykoe

100,00€

Ei tällä hetkellä saatavilla

Kun ilmoittaudut, täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi!

Osasto:
  • 36Tuntia kurssisisältöä
  • 2Harjoituspääsykoetta
  • Kurssimateriaali
  • Verkkoluennot
  • Monivalintakoe
  • Oma tuutor
  • LK-net

Verkkokurssilla voit vapaasti luoda oman opiskelurytmisi ja hyödyntää itsenäisesti valmennuskurssin opetusta ja materiaaleja!

Verkkokurssi on itsenäiseen opiskeluun tottuneelle opiskelijalle soveltuva oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen valmentava kurssi, joka mahdollistaa opiskelun missä tahansa – täysin kurssilaisen oman aikataulun puitteissa. Verkkokurssi sopii erityisesti hakijalle, joka haluaa itse vastata aikatauluistaan ja työskennellä kurssin parissa itse valitseminaan ajankohtina.

Verkkokurssin opetukseen kuuluu verkkoluennot, joihin sisältyy kustakin pääsykoekirjasta useita kattavia luentoja. Verkkokurssilla saat kurssimateriaalin käyttöösi, käyttöoikeudet LK-nettiin ja monivalintapeli Ky§§äriin sekä oman tuutorin kevään luku-urakan tueksi. Lisäksi pääset testaamaan osaamistasi harjoituspääsykokeen sekä monivalintakokeen avulla.

Verkkokurssi toteutetaan LexKurssien sähköisessä oppimisympäristössä ja opetusmateriaali on suunniteltu täysin tätä kurssia varten. Videot eivät siis ole vain tallenteita muilta luennoilta. Kaikella verkkokurssiin sisältyvällä videomateriaalilla on rajaton katseluoikeus ja materiaalin pariin voi siis palata aina uudelleen koko kurssin keston ajan.

Kurssin aikataulut

Verkkokurssin luento-aikataulu päivitetään myöhemmin.

Verkkoluennot

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten luennoitsijoiden erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja. Kustakin pääsykoekirjasta kurssiin sisältyy useita verkkoluentoja, joilla opetetaan kattavasti pääsykoekirjojen sisältöä. Luennoitsijat ovat ammattitaitoisia juristeja, ja he luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää tiivistelmät ja runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen. Materiaali toimitetaan kurssilaiselle postitse, mutta on käytettävissä myös sähköisessä muodossa.

Fyysisen materiaalin tarkoituksena on mahdollistaa materiaalin seuraaminen ja merkintöjen tekeminen samaan aikaan kurssin videoiden katselun kanssa.

Harjoituspääsykoe

Kurssiin kuuluu harjoituspääsykoe, jonka avulla kurssilaiset pääsevät selvittämään tietojensa ja vastaustekniikkansa tason, sekä harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kurssilaiset saavat aina harjoituspääsykokeistaan henkilökohtaista palautetta, jonka avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta.

Monivalintakoe LK-netissä

Kurssiin kuuluu lisäksi myös monivalintakoe. Tämä harjoituspääsykoe valmentaa erityisesti monivalintoihin ja aikapaineeseen.

Käyttöoikeus LK-nettiin

Kurssilaiset saavat tunnukset LexKurssien sisäiseen foorumiin ja materiaalipankkiin. Tämän lisäksi verkkokurssilaisilla on käytettävissään LexKurssien kattava Moodle-oppimisympäristö kokonaisuudessaan.

Oma tuutor

Kurssilla tuutorit kertovat omista pääsykoekokemuksistaan ja antavat vinkkejä oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkimiseen. Jokainen verkkokurssilainen saa oman tutorin, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Tuutor toimii henkisenä tukena ja tsempparina vaativassa lukuprosessissa. Kaikki tuutorit ovat oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevia ja heillä on tuoretta omakohtaista kokemusta valintakokeeseen valmistautumisesta.

Ky§§äri-monivalintapeli

Ky§§äri-monivalintakysymyspeli sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa useasti, joten tehokas oppiminen on taattu. Ky§§äriä voi pelata sekä älypuhelimella että tietokoneella!