Henkilökunta

Lex­kurs­sien hen­ki­lö­kun­ta
an­taa kaik­ken­sa unel­ma­si saavut­ta­mi­sek­si

LexKurssien henkilökunta koostuu valintakoekirjojen luennoitsijoita lukuun ottamatta Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoista. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme itse käyneet läpi vaativan valintakoeprosessin ja siten pystymme auttamaan hakijaa parhaalla mahdollisella tavalla omakohtaisen ja tuoreen kokemuksemme kautta.

Luennoitsijat, jotka luennoivat valintakoekirjallisuudesta valmennuskursseilla ovat valmistuneita juristeja ja heidät on valittu luennoimaan oman oikeudenalansa aihepiirejä käsittelevästä valintakoekirjasta. 

Valmennuskurssivastaavat

Valmennuskurssivastaavat ovat vastuussa valmennuskurssien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta Lex ry:n hallituksen valvonnan alaisina. Ennen valmennuskurssien alkua on huolehdittava mm. opetustilojen järjestämisestä, opettajien valitsemisesta ja kurssilaisten hankkimisesta. Kurssien aikana valmennuskurssivastaavat pitävät huolta, että kaikki opetuksen taustalla tapahtuva työ sujuu mutkattomasti ja niin opettajat kuin kurssilaiset voivat keskittyä täydellä tarmolla oppimiseen.

Vuoden 2023-2024 valmennuskurssivastaavat ovat Bawer Yousif ja Waltteri Lindqvist.

Kurssiassistentit

Kurssiassistentit tekevät yhteistyötä muun kurssitiimin kanssa ja ovat tärkeä apu valmennuskurssien toteuttamisessa. He vastaavat suurelta osin valmennuskurssien tuutortoiminnasta, auttavat pienryhmäopetuksen järjestelyissä ja vastaavat tarvittavien opetustilojen valmistelusta, juoksevien asioiden hoitamisesta sekä osallistuvat kurssien käytännön järjestelyihin yhdessä valmennuskurssivastaavien kanssa. Kurssiassistenttien tehtävänä on lisäksi kurssien markkinointi muun muassa somessa sekä erinäisissä edustustehtävissä. Tämän lisäksi assistentit ovat mukana tekemässä LexKurssien tulevia henkilövalintoja ja pääsevät vaikuttamaan kurssien toimintaan.

Vuoden 2023-2024 kurssiassistentteina toimivat Elina Öster ja Zozan Altun.

 

Työelämässä vaikuttavat juristit luennoivat kukin oman oikeudenalansa valintakoekirjasta. Luennoitsijat auttavat kurssilaista ymmärtämään valintakoekirjojen vaikeat oikeudelliset kohdat vankalla ammattitaidollaan.

Laadukas opetus nopeuttaa ja syventää kurssilaisen oppimista, mikä on entistä tärkeämpää nyt kun lukuaikaa on aikaisempia vuosia vähemmän. Luennoitsijoiden iltoihin painottuvat luennot rytmittävät opiskelua ja auttavat kurssilaista hyödyntämään kaikki päivän tunnit tehokkaaseen oppimiseen.

Kurssilaisella on mahdollisuus kysellä luennoitsijoilta häntä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Kevään 2024 luennoitsijat julkaistaan myöhemmin!