Kirjaudu

0,00 € Turku ja verkko

Haluatko luoda juuri itsellesi sopivan ja räätälöidyn kurssikokonaisuuden tai hankkia vain jonkin tietyn osan valmennuskursseista? Nyt se on mahdollista LexKurssien Palapelikurssilla!

Palapelikurssilla voit rakentaa ns. palapelin palasista itsellesi juuri sellaisen LexKurssien kurssikokonaisuuden kuin koet parhaaksi. Palapelin palaset ovat ostettavissa myös itsenäisinä tuotteina, joten voit liittää niitä myös osaksi valmiisiin kurssikokonaisuuksiamme Tehoon, Intensiiviin ja Verkkokurssiin. Palapelin palasten tarkemmat tiedot tarkentuvat syksyn kuluessa. 

Kurssin myynti avataan 26.11.2018 klo 15.00. Kurssin palasten aikataulu ja laajuus ovat alustavia arvioita, sillä ne riippuvat valintakoekirjojen julkaisuajankohdasta.

Huom! Saat 10% alennuksen kokonaishinnasta, jos ostat vähintään kaksi palasta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Palapelin palaset

Luento-opetus 399,00 €

Kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Laajuus: 36 h

Ajankohta: alustavasti 15.4.-2.5.2019

Paikka: Turku

Pienryhmäopetus 199,00 €

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaisempaa valmennusta ja yksityiskohtaisempaa opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Laajuus: 18 h

Ajankohta: Pienryhmäopetus järjestetään alustavasti viikoilla 17 ja 19.

Paikka: Turku

Luku- ja vastaustekniikkaviikko 149,00 €

Luku- ja vastaustekniikkaviikolla LVT-opettaja valmentaa kurssilaiset hallitsemaan oikeanlaisen luku- ja vastaustekniikan oikeustieteellisen valintakoetta varten. Viikko sijoittuu aikaan ennen kirjojen julkaisua, jotta kurssilaisilla on parhaat eväät hyödyntää lukuaika mahdollisimman tehokkaasti. Viikko sisältää myös yhden harjoituspääsykokeen.

Laajuus: 14 h

Ajankohta: alustavasti viikkoa ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua.

Paikka: Turku

Opintopiiri 49,00 €

Valmennuskurssituutorin vetämä opintopiiri, joita järjestetään kolmesti kevään kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Laajuus: 6h

Ajankohta: viikonloppuisin kurssin kuluessa

Paikka: Turku

Materiaalipaketti 189,00 €

Materiaalipaketti tarjoaa omaehtoisen opiskelun tueksi monipuolista ja laadukasta materiaalia, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja selkeyttämään pääsykoekirjojen vaikeimpia asioita. Materiaalipakettiin sisältyvät laadukkaat kirjatiivistelmät ja monipuoliset harjoitustehtävät tarjoavat oivan keinon hahmottaa ja testata oman oppimisen kehittymistä luku-urakan aikana.  Materiaalipakettiin kuuluu myös oma, henkilökohtainen tuutori. Lisäksi tilaaja saa käyttöönsä aineistoa, joka sisältää ohjeita ja vinkkejä muun muassa luku-urakkaan valmistautumisen ja sen jaksottamisen tueksi, sekä ohjeita erityyppisiin pääsykoekysymyksiin vastaamiseksi.

Monivalintapeli 34,00 €

Peli sisältää useita kymmeniä monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja mahdollisuuden seurata omaa kehitystä erilaisissa kysymyssarjoissa. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa runsaasti, joten tehokas oppiminen on tällä sovelluksella taattu!

Laajuus: kymmenittäin tehtäviä

Ajankohta: koko kurssi

Verkkoluennot 179,00 €

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten luennoitsijoiden erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja. Kustakin pääsykoekirjasta kurssiin sisältyy kaksi verkkoluentoa, jotka kokoavat yhteen kirjojen keskeisimmät asiat. Luennoitsijat ovat ammattitaitoisia juristeja, ja he luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Verkkoluentoihin sisältyy myös aineistotehtäväopetusta, kurssipsykologin ohjeistus pääsykoekevääseen sekä kattavia luentoja luku- ja vastaustekniikasta.

Laajuus: 30 h

Ajankohta: videot kuvataan kurssin aikana, ja niiden katseluoikeus on rajaton

Harjoituspääsykokeet-paketti 99,00 €

Kokeiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kahdessa harjoituspääsykokeessa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta ja molempien kesto on 5 tuntia. Harjoituspääsykokeista saa henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Kertauspäivät 249,00 €

Kertauspäivät koostuvat tiiviistä ja tehokkaasta pienryhmäopetuksesta. Kertauspäivillä valintakoekirjat kerrataan yleisellä tasolla ja kirjojen ongelmakohtiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin syvennytään tarkemmin. Kertauspäivien tarkoituksena on luoda hakijalle selkeä kuva omasta osaamisestaan muun muassa erilaisia tehtäviä tekemällä ja antaa lisäpuhtia, jotta hakija saa hyödynnettyä viimeisetkin lukupäivät mahdollisimman tehokkaasti. Kertauspäivät sopivat kaikille hakijoille, jotka haluavat lisätehoa ja -tukea lukuprosessin loppumetreille.

Huom! Kertauspäivien hintaan sisältyy yksi materiaalipaketti.

Laajuus: 12 h

Ajankohta: 11.5.-12.5.2019

Paikka: Turku

Plus-tehtävät 49,00 €

Ylimääräisiä harjoitustehtäviä kurssimateriaalien tueksi.