Kirjaudu

0,00 € Verkko

Palapelikurssin eri osat sijoittuvat aikavälille 26.4.-23.5.2021. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 22.4.2021 ja valintakoe järjestetään 24.5.2021 kello 14-18.

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Haluatko luoda juuri itsellesi sopivan ja räätälöidyn kurssikokonaisuuden tai hankkia vain jonkin tietyn osan valmennuskursseista? Se on mahdollista LexKurssien Palapelikurssilla!

Palapelikurssilla voit rakentaa ns. palapelin palasista itsellesi juuri sellaisen LexKurssien kurssikokonaisuuden kuin koet parhaaksi. Palapelin palaset ovat ostettavissa myös itsenäisinä tuotteina, joten voit liittää niitä myös osaksi valmiisiin kurssikokonaisuuksiamme Tehoon, Intensiiviin ja Verkkokurssiin. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.  

 

Palapelin palaset

Luento-opetus 379,00 €

Kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Laajuus: 36 h

Ajankohta: viikot 17-19

Paikka: tarkentuu myöhemmin

Muuta: käyttöoikeus LK-netin materiaalipankkiin ja foorumiin.

Pienryhmäopetus 199,00 €

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaisempaa valmennusta ja yksityiskohtaisempaa opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Laajuus: 18 h

Ajankohta: viikot 18-20
Aamupäivällä tai päivällä riippuen myöhemmin ilmoitettavasta ryhmästäsi.

Paikka: tarkentuu myöhemmin

Muuta: käyttöoikeus LK-netin materiaalipankkiin ja foorumiin.

Aineistokurssi 149,00 €

Aineistokurssi valmentaa pääsykokeen aineistotehtäviin, jotka ovat merkittävässä roolissa kokeen kokonaispisteytyksessä. Aineistokurssilla opetellaan asiantuntevan opettajan johdolla erilaisten aineistotehtävien hallintaa ja niihin vastaamista. Kurssilla harjoitellaan vaihtelevasti sekä monivalintatehtäviä että kirjallisia tehtäviä. Kurssiin kuuluu lisäksi verkkoluentoja, joissa opettaja käy perusteellisesti läpi tehtävien vastaukset perusteluineen. Aineistokurssiin sisältyy myös erilaisiin aineistoihin perustuva loppukoe, jossa pääset testaamaan todellista osaamistasi. Kurssin avausluentoon sisältyy myös luku- ja vastaustekniikan opetusta ja yleistä informaatiota aineistotehtävistä ja niihin vastaamisesta. Aineistokurssin opettajana toimii OTM Lotta Koskela.

Laajuus: 23h 

Ajankohta: 15.2.-28.2.2021. Kurssi on kuitenkin mahdollista ostaa ja suorittaa koko hakukevään 2021 saakka.

Paikka: verkossa (LK-net)

Opintopiiri 49,00 €

Valmennuskurssituutorin vetämä opintopiiri, joita järjestetään kolmesti kevään kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Laajuus: 6h

Ajankohta: viikot 17-19

Paikka: tarkentuu myöhemmin

Materiaalipaketti 159,00 €

Materiaalipaketti tarjoaa omaehtoisen opiskelun tueksi monipuolista ja laadukasta materiaalia, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja selkeyttämään pääsykoekirjojen vaikeimpia asioita. Materiaalipakettiin sisältyvät laadukkaat kirjatiivistelmät ja monipuoliset harjoitustehtävät tarjoavat oivan keinon hahmottaa ja testata oman oppimisen kehittymistä luku-urakan aikana.  Materiaalipakettiin kuuluu myös oma, henkilökohtainen tutor. Lisäksi tilaaja saa käyttöönsä aineistoa, joka sisältää ohjeita ja vinkkejä muun muassa luku-urakkaan valmistautumisen ja sen jaksottamisen tueksi, sekä ohjeita erityyppisiin pääsykoekysymyksiin vastaamiseksi.

Materiaalipaketin kanssa suosittelemme ostamaan harjoituspääsykokeet sekä Ky§§äri-monivalintapelin.

Huom! Toimitamme materiaalipaketin sen valmistuttua välittömästi sähköisessä muodossa ja tämän jälkeen fyysisessä muodossa postitse tai lähikurssille osallistuville kurssipaikalla. Saat siis materiaalipaketin heti käyttöösi sähköisenä, kun se on valmis! Materiaalipaketin hinta sisältää postituskulut.
 

Ky§§äri-monivalintapeli 29,00 €

Ky§§äri sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa useita kertoja, joten tehokas oppiminen on tällä sovelluksella taattu! Peliä on helppo käyttää mobiililaitteilla.

Ajankohta: käytettävissä muutaman päivän kuluttua valintakoekirjallisuuden julkaisusta aina pääsykokeeseen saakka

Verkkoluennot 209,00 €

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten juristien erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja.  Luennoitsijat luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Verkkoluentoihin sisältyy myös aineistotehtäväopetusta sekä kattavia luentoja luku- ja vastaustekniikasta.

Laajuus: 30 h

Ajankohta: videot kuvataan pääsykoekevään aikana, ja niiden katseluoikeus on rajaton

Harjoituspääsykokeet-paketti 108,00 €

Paketti sisältää kolme (3) harjoituspääsykoetta, joiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Kaksi kokeista sisältää sekä avoimia kysymyksiä ja monivalintoja ja kolmas koe on monivalintakoe. Näissä harjoituspääsykokeissa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta. Kahden ensimmäisen kokeen kesto on neljä (4) tuntia ja monivalintakokeen kaksi (2) tuntia. Harjoituspääsykokeista saa henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Ostaessasi voit valita, suoritatko harjoituskokeet Turussa vai verkossa. Koe on sama sekä Turussa että verkossa suoritettaessa, joten ostaessasi valitse vain toinen. Monivalintakoe suoritetaan verkossa kummassakin vaihtoehdossa. 

Laajuus: 10 h

Ajankohta, kun kokeet suoritetaan Turussa: tarkentuu myöhemmin

Ajankohta, kun kokeet suoritetaan verkossa: tarkentuu myöhemmin

Monivalintakokeen suoritusajankohta: 26.4.-23.5.2021. Voit suorittaa monivalintakokeen itsellesi sopivana ajankohtana.

Kertauspäivät 249,00 €

Kertauspäivät koostuvat tiiviistä ja tehokkaasta pienryhmäopetuksesta. Kertauspäivillä valintakoekirjat kerrataan yleisellä tasolla ja kirjojen ongelmakohtiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin syvennytään tarkemmin. Kertauspäivien tarkoituksena on luoda hakijalle selkeä kuva omasta osaamisestaan muun muassa erilaisia tehtäviä tekemällä ja antaa lisäpuhtia, jotta hakija saa hyödynnettyä viimeisetkin lukupäivät mahdollisimman tehokkaasti. Kertauspäivät sopivat kaikille hakijoille, jotka haluavat lisätehoa ja -tukea lukuprosessin loppumetreille.

Huom! Kertauspäivien hintaan sisältyy yksi materiaalipaketti, joten tuotteeseen sisältyy myös henkilökohtainen tutor. Katso lisää materiaalipaketista tämän sivun "Materiaalipaketti" -osiosta. Materiaalipaketti toimitetaan kurssilaiselle heti sen valmistuttua.

Laajuus: 12 h

Ajankohta: viikko 20

Paikka: tarkentuu myöhemmin

Plus-tehtävät 49,00 €

Plus-tehtävät ovat ylimääräisiä harjoitustehtäviä kurssimateriaalien tueksi, joihin tarjoamme myös mallivastaukset. Plus-tehtävät voi ostaa minkä tahansa kurssin lisäksi, mutta erityisesti suosittelemme ostamaan ne Materiaalipaketin kanssa. Plus-tehtävät toimitetaan sähköisenä välittömästi niiden valmistuttua ja postitse ilmoittamaasi toimitusosoitteeseen. Hintaan sisältyy postituskulut.