Kirjaudu

0,00 € Poikkeuksellisesti kaikki verkossa

Ilmoittautuessa täytä kurssilaisen tiedot ja kurssilaisen etu- ja sukunimi! 

Koronavirusepidemiasta johtuen siirrämme kaiken opetuksen tapahtuvaksi etäyhteyden välityksellä. Opetuksen sisältö, laajuus tai aikataulu eivät kuitenkaan tule muuttumaan etäyhteydestä huolimatta. Kurssilaisella olisi tärkeää olla toimiva nettiyhteys sekä tietokone / tabletti näppäimistöllä etäyhteyden vuoksi.

Haluatko luoda juuri itsellesi sopivan ja räätälöidyn kurssikokonaisuuden tai hankkia vain jonkin tietyn osan valmennuskursseista? Se on mahdollista LexKurssien Palapelikurssilla!

Palapelikurssilla voit rakentaa ns. palapelin palasista itsellesi juuri sellaisen LexKurssien kurssikokonaisuuden kuin koet parhaaksi. Palapelin palaset ovat ostettavissa myös itsenäisinä tuotteina, joten voit liittää niitä myös osaksi valmiisiin kurssikokonaisuuksiamme Tehoon, Intensiiviin ja Verkkokurssiin. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.  

 

Palapelin palaset

Luento-opetus 379,00 €

Kattava paketti valintakoekirjallisuuteen syventyviä luentoja, joilla ammattilaiset luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Luennoilla kurssilaisilla on mahdollisuus kysyä luennoitsijoilta heitä askarruttavista kysymyksistä tai epäselviksi jääneistä asioista.

Luennot on aikataulutettu niin, että kurssilaisille jää reilusti aikaa omatoimiseen opiskeluun.

Laajuus: 36 h

Ajankohta: 1.5.-2.5., 4.5.-7.5. ja 13.5.-15.5. klo 16-20

Paikka: keväällä 2020 suora etäyhteys verkossa

Muuta: Käyttöoikeus LK-netin materiaalipankkiin ja foorumiin.

Pienryhmäopetus 199,00 €

Suositut pienryhmäviikot tarjoavat hakijoille mahdollisuuden syventää oppimistaan ammattijuristien johdolla. Pienryhmäviikkojen aikana hakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaisempaa valmennusta ja yksityiskohtaisempaa opetusta valintakoekirjojen haastavimmista kohdista. Pienryhmäopetuksen järjestävät samat juristit, jotka pitävät luennot.

Laajuus: 18 h

Ajankohta: 8.5., 11.5.-12.5., 18.5.-20.5.
Aamupäivällä tai päivällä riippuen myöhemmin ilmoitettavasta ryhmästäsi.

Paikka: keväällä 2020 suora etäyhteys verkossa

Muuta: Käyttöoikeus LK-netin materiaalipankkiin ja foorumiin.

HUOM! LOPPUUNMYYTY.

Luku- ja vastaustekniikkaviikko 149,00 €

Luku- ja vastaustekniikkaviikolla LVT-opettaja valmentaa kurssilaiset hallitsemaan oikeanlaisen luku- ja vastaustekniikan oikeustieteellisen valintakoetta varten. Viikko sijoittuu aikaan ennen kirjojen julkaisua, jotta kurssilaiset pystyvät hyödyntämään lukuajan mahdollisimman tehokkaasti. Viikkoon sisältyy myös yksi aineistotehtävistä koostuva harjoituspääsykoe vastaustekniikasta. Kokeesta saa henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä oman vastaustekniikan kehittämiseen. 

Laajuus: 13h 

Ajankohta: luennot 22.4.-24.4. ja harjoituspääsykoe 24.5. Luennot klo 17-20, harjoituspääsykoe klo 10-14

Paikka: keväällä 2020 suora etäyhteys verkossa 

Opintopiiri 49,00 €

Valmennuskurssituutorin vetämä opintopiiri, joita järjestetään kolmesti kevään kuluessa. Opintopiirin osallistujat pääsevät keskustelemaan valintakoekirjojen hankalimmista kohdista ja paneutumaan niihin ryhmässä yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi opintopiirissä on mahdollisuus keskustella muun muassa lukutekniikoista ja vahvistaa lukumotivaatiota valintakoeurakan viimeisille viikoille. Opintopiirissä kurssilaiset saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta harjoituspääsykokeesta, jotta mahdolliset epäselvyydet selviävät ja omaa lukemista on mahdollista kehittää tehokkaammaksi.

Laajuus: 6h

Ajankohta: 3.5. klo 17-19, 10.5. klo 17-19 ja 16.5. klo 17-19

Paikka: keväällä 2020 suora etäyhteys verkossa 

Materiaalipaketti 159,00 €

Materiaalipaketti tarjoaa omaehtoisen opiskelun tueksi monipuolista ja laadukasta materiaalia, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja selkeyttämään pääsykoekirjojen vaikeimpia asioita. Materiaalipakettiin sisältyvät laadukkaat kirjatiivistelmät ja monipuoliset harjoitustehtävät tarjoavat oivan keinon hahmottaa ja testata oman oppimisen kehittymistä luku-urakan aikana.  Materiaalipakettiin kuuluu myös oma, henkilökohtainen tutor. Lisäksi tilaaja saa käyttöönsä aineistoa, joka sisältää ohjeita ja vinkkejä muun muassa luku-urakkaan valmistautumisen ja sen jaksottamisen tueksi, sekä ohjeita erityyppisiin pääsykoekysymyksiin vastaamiseksi.

Materiaalipaketin kanssa suosittelemme ostamaan harjoituspääsykokeet sekä Ky§§äri-monivalintapelin.

Huom! Toimitamme materiaalipaketin sen valmistuttua välittömästi sähköisessä muodossa ja tämän jälkeen fyysisessä muodossa postitse tai lähikurssille osallistuville kurssipaikalla. Saat siis materiaalipaketin heti käyttöösi sähköisenä, kun se on valmis! Materiaalipaketin hinta sisältää postituskulut.
 

Ky§§äri-monivalintapeli 29,00 €

Ky§§äri sisältää runsaasti monivalintakysymyksiä valintakoekirjallisuudesta. Pelin kysymyspankkia täydennetään kurssikevään kuluessa useta kertoja, joten tehokas oppiminen on tällä sovelluksella taattu! Peliä on helppo käyttää mobiililaitteilla.

Ajankohta: käytettävissä muutaman päivän kuluttua valintakoekirjallisuuden julkaisusta aina pääsykokeeseen saakka

Verkkoluennot 209,00 €

Verkkoluennot ovat ammattitaitoisten juristien erityisesti verkkokurssia varten pitämiä videoluentoja.  Luennoitsijat luennoivat kukin omaan työhönsä liittyvää oikeudenalaa koskevasta valintakoekirjasta. Verkkoluentoihin sisältyy myös aineistotehtäväopetusta, kurssipsykologin ohjeistus pääsykoekevääseen sekä kattavia luentoja luku- ja vastaustekniikasta.

Laajuus: 30 h

Ajankohta: videot kuvataan pääsykoekevään aikana, ja niiden katseluoikeus on rajaton

Harjoituspääsykokeet-paketti 108,00 €

Paketti sisältää kaksi (2) harjoituspääsykoetta, joiden avulla kurssilaiset pystyvät seuraamaan vastaustekniikkansa kehittymistä ja harjoittelemaan varsinaista valintakoetta varten. Näissä harjoituspääsykokeissa testataan valintakoekirjojen sisällön osaamista. Harjoituskokeet mukailevat oikeaa pääsykoetta ja molempien kesto on neljä (4) tuntia. Harjoituspääsykokeista saa henkilökohtaisen palautteen ja vinkkejä suorituksensa parantamiseksi. Palautteen avulla kurssilaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan olennaisilta osiltaan ennen varsinaista valintakoetta. Harjoituspääsykokeiden oikeat vastaukset käydään myös tarkasti läpi, jotta mikään asia ei varmasti jää epäselväksi.

Ostaessasi voit valita, suoritatko harjoituskokeet Turussa vai verkossa.

Laajuus: 8 h

Ajankohta, kun kokeet suoritetaan Turussa: 9.5. klo 10-14 (HPK 1) ja 17.5. klo 10-14 (HPK 2). Keväällä 2020 harjoituspääsykokeet suoritetaan vain verkossa.

Ajankohta, kun kokeet suoritetaan verkossa: vapaavalintainen aikavälillä 6.5.-8.5. (HPK 1) ja 13.5.-15.5. (HPK 2) 

Kertauspäivät 249,00 €

Kertauspäivät koostuvat tiiviistä ja tehokkaasta pienryhmäopetuksesta. Kertauspäivillä valintakoekirjat kerrataan yleisellä tasolla ja kirjojen ongelmakohtiin ja niistä heränneisiin kysymyksiin syvennytään tarkemmin. Kertauspäivien tarkoituksena on luoda hakijalle selkeä kuva omasta osaamisestaan muun muassa erilaisia tehtäviä tekemällä ja antaa lisäpuhtia, jotta hakija saa hyödynnettyä viimeisetkin lukupäivät mahdollisimman tehokkaasti. Kertauspäivät sopivat kaikille hakijoille, jotka haluavat lisätehoa ja -tukea lukuprosessin loppumetreille.

Huom! Kertauspäivien hintaan sisältyy yksi materiaalipaketti, joten tuotteeseen sisältyy myös henkilökohtainen tutor. Katso lisää materiaalipaketista tämän sivun "Materiaalipaketti" -osiosta. Materiaalipaketti toimitetaan kurssilaiselle heti sen valmistuttua.

Laajuus: 12 h

Ajankohta: 23.5.-24.5. klo 8-14

Paikka: keväällä 2020 suora etäyheys verkossa

Plus-tehtävät 49,00 €

Plus-tehtävät ovat ylimääräisiä harjoitustehtäviä kurssimateriaalien tueksi, joihin tarjoamme myös mallivastaukset. Plus-tehtävät voi ostaa minkä tahansa kurssin lisäksi, mutta erityisesti suosittelemme ostamaan ne Materiaalipaketin kanssa.