Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99) 10 §:n se­kä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­nen re­kis­te­röi­dyn in­for­moin­ti.

Pykälät

1. Rekisterinpitäjä

Lex ry, Yo-talo B, 1. kerros

Rehtorinpellonkatu 4 B 101 20500 Turku

puh. 010 666 5010

2. Yhteyshenkilö

LexKurssien valmennuskurssivastaavat, info@lexkurssit.fi

3. Tietojen käsittelyperuste

LexKurssit käsittelee saamiaan tietoja rekisteröidyn suostumuksen sekä sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

LexKurssien valmennuskurssien järjestäminen ja markkinointi.

5. Tietosisältö

LexKurssien kurssilaisrekisteri sisältää valmennuskurssin ostaneiden yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot heidän valitsemastaan kurssista sekä muut mahdolliset kurssijärjestelyissä tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään pääsääntöisesti hänen ostaessaan LexKurssien valmennuskurssin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa LexKurssien yhteistyökumppaneille kurssijärjestelyiden vaatimassa laajuudessa. Suostumuksena tietojen luovuttamiseen pidetään kurssille ilmoittautumista.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai toiminnan ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Tietojen suojaus

LexKurssien hallussa olevat tiedot ovat lain tai toiminnan tarpeen määräämän ajan asianmukaisesti säilytettyinä Lex ry:n toimistolla tai tallennettuna LexKurssien käyttämissä tietojärjestelmissä, jotka ovat asianmukaisesti suojattuja.

LexKurssien hallussa oleviin tietoihin pääsevät ja niitä̈ ovat oikeutettuja käyttämään vain toiminnan kannalta tarpeelliset ja ennalta määrätyt LexKurssien työntekijät.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää̈, mitä̈ häntä̈ koskevia tietoja LexKursseilla hänestä on tallennettuna. Tarkastusoikeuden käyttämisestä̈ voi tehdä̈ kirjallisen pyynnön osoitteeseen info@lexkurssit.fi.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä kerättyjen tietojen poistamista. Tietojen poistaminen kesken kurssin merkitsee kuitenkin sitä, ettei rekisteröity voi enää osallistua kurssille.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tiedot poistetaan aina sen kurssin päättyessä, jolla rekisteröity on ollut asiakkaana.

Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi tehdä̈ kirjallisesti LexKursseille osoitteeseen info@lexkurssit.fi.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on käytettävissään myös muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt oikeuksien käyttämisestä tulee toimittaa LexKursseille kirjallisesti osoitteeseen info@lexkurssit.fi.

12. Selosteen muuttaminen

LexKursseilla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Nykyinen seloste on päivitetty 6.7.2018.

13. Sivuston tietosuojalauseke

Tällä nettisivustolla käytetään Google Analytics –seurantajärjestelmää̈, joka hyödyntää̈ evästeitä̈ ja muita verkkojäljitteitä. Kyseinen järjestelmä̈ kerää̈ anonyymiä tietoa käyttäjistä̈. Tietoa käytämme palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä̈ löydät osoitteesta: www.google.fi/analytics/. Lisätietoa evästeistä tällä sivulla.