Vastuuvapauslauseke

Sivustolla esitettävät tiedot eivät ole oikeudellisia, eivätkä muutenkaan sellaisia joita pitäisi ilman omaa harkintaa noudattaa. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin näiden sivujen tietojen pohjalta on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Olemme pyrkineet varmistamaan kaikkien sivuillamme esillä olevien tietojen paikkansa pitävyyden, mutta emme voi täysin taata tietojen virheettömyyttä, kattavuutta tai ajantasaisuutta. LexKurssien kautta tarjottavien majoituspalvelujen vastuullinen järjestäjä on Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS. Yliopistojen oikeustieteellisen tiedekuntien viralliset valintaperusteet ja hakuohjeet tulee aina tarkistaa tiedekuntien omista tiedotuslähteistä.

Lex ry ei vastaa sisällöstä tai palveluista, joka sijaitsee sivustollamme olevan linkkiyhteyden päässä tai on julkaistu jonkun muun kuin Lex ry:n toimesta.

Lex­Kurs­sit

LexKurssien vastuullinen järjestäjä on Lex ry, joka vastaa kurssien toteutuksesta. Lex ry:n kurssit toimivat apuna hakemisprosessissa Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokseen. Sisäänpääsy riippuu täysin hakijasta itsestään. Hakijan tulee itse viime kädessä varmistaa kaikki hakemisprosessiin liittyvät tiedot suoraan tiedekunnista ja toimittaa hakulomake tiedekuntaan.

Tiedekunta arvostelee valintakokeet pelkästään valintakoekirjojen tietojen perusteella. Kurssilla annettu informaatio auttaa jäsentämään tietoa, mutta ei korvaa mitään valintakoekirjoissa tai tiedekunnan tiedotuksessa olevia asioita. Tiedekunta päättää itsenäisesti kaikista hakemiseen liittyvistä asioista.

Lex ry ei ole korvausvelvollinen mistään hakijalle mahdollisesti koituvista vahingoista, haitoista tai muista menetyksistä, elleivät ne johdu suoraan Lex ry:n toiminnasta, jonka vastuuta ei ole erikseen tässä vastuunrajoituksessa poistettu. Lex ry ei myöskään vastaa mahdollisista ongelmista tai odottamattomista muutoksista hakemisprosessissa riippumatta niiden aiheuttajasta. Joka tapauksessa Lex ry:n korvausvelvollisuus rajoittuu maksetun kurssimaksun määrään.

Ma­te­riaa­lien pos­ti­tus

LexKurssit eivät vastaa postituksessa ilmenevistä LexKursseista riippumattomista viivästyksistä.